ISI Web of Knowledge platvormil on kättesaadavad tsiteerimisandmebaasid Science Citation Index, Social Sciences Citation Index,

Arts & Humanities Citation Index (alates 1980. aastast) ning ajakirjade impaktfaktorit kajastav andmebaas Journal Citation Reports.
 

Tellimus kehtib kuni 30.04.2011.