Raamatukogudele litsentseeritud andmebaasid

Eesti Rahvusraamatukogu 

Tartu Ülikooli Raamatukogu 

Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu 

Eesti Maaülikooli Raamatukogu
 

Eesti Kunstiakadeemia Raamatukogu 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Raamatukogu

Konsortsiumite ühendused

Rahvusvaheline raamatukogude konsortsiumite projekt eIFL.net 

Rahvusvaheline raamatukogude konsortsiumite ühendus ICOLC

Naabrite konsortsiumid

Soome e-raamatukogu konsortsium FinELib 

Rootsi e-raamatukogu konsortium BIBSAM 

Leedu e-raamatukogu konsortsium LMBA 

Venamaa e-raamatukogu konsortsium NEIKON