www.elnet.ee

EESTI ARTIKLITE ANDMEBAAS INDEX SCRIPTORUM ESTONIAE

ISE

Eesti artiklite andmebaasi "Index Scriptorum Estoniae ISE" koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete põhjal.

Andmebaasi ametlik nimi on "Eesti artiklite andmebaas Index Scriptorum Estoniae", ametlik lühend ISE. Andmebaasi nimi inglise keeles on "Database of Estonian Articles Index Scriptorum Estoniae".

Andmebaas sisaldab:

Andmebaasi täiendatakse iga päev. Andmebaas sisaldab ka viiteid täistekstidele. Andmebaasi koostavad 12 Eesti raamatukogu, haldamise ja arendamisega seotud küsimustega tegeleb ELNET Konsortsiumi andmebaasi ISE töörühm.

Andmebaas on avalik ja internetis tasuta kättesaadav. Andmebaasile juurdepääsu loomiseks internetis tuleb kasutada andmebaasi aadressi (ise.elnet.ee) ja ametlikku nime või logo. Kopeerkataloogimiseks on andmebaasi andmed vabalt kättesaadavad kõigile Eesti raamatukogudele. Teised asutused võivad andmeid kopeerida kokkuleppel ELNETiga. Vaata lisaks ...

Lisaks Eesti artiklite andmebaasile ISE on samas tarkvaras kasutatavad ka ELNET Konsortsiumi liikmesraamatukogude teemabaasid:
Tallinna Ülikool (koostaja Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu)
Tartu kodulugu (koostaja Tartu Linnaraamatukogu)
Tartu personaalia (koostaja Tartu Linnaraamatukogu)
Tartu Linnaraamatukogu (koostaja Tartu Linnaraamatukogu)
Eesti õigusbibliograafia (koostaja Eesti Rahvusraamatukogu)
Parlamentarism (koostaja Eesti Rahvusraamatukogu)
Reprod (koostaja Eesti Rahvusraamatukogu)
Vabariigi Presidendi bibliograafia (koostaja Eesti Rahvusraamatukogu)
Erinevalt Eesti artiklite andmebaasist ISE sisaldavad need teemabaasid lisaks artiklitele ka raamatute ja üliõpilastööde kirjeid.
Tagasiside: ise@elnet.ee