Avaleht » Eesti artiklite andmebaas ISE
JUHENDMATERJALID
 

Artikli MARC21 bibliografeerimise juhend (seisuga: 19.02.2014)


Artikli sisu kirjeldamine (seisuga: 24.05.2010)

Digari linkide moodustamine (ajalehed) (seisuga: 02.01.2012)

ISE UDK liigitustabel (seisuga: 11.11.2011)

Lühendid väljal 773 (seisuga: 19.10.2012)

Veebilinkide sõnastused (seisuga: 28.03.2012)Koolitusmaterjalid

ISE koolituspäev 17.09.2013 kava

Iseseisev ISE-varsti 5! Külli Solo

Avatud sõnarühmade ehk normimata märksõnade kohta käiv reeglistik. Sirje Nilbe

Eesti märksõnastiku püsiteadistus. Sirje Nilbe

Eesti märksõnastiku püsiteadistus ja (ümber)märksõnastamine. Tiiu Tarkpea

Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil. Jaanus Kõuts

Millenniumi nipid ja teemahalduri argipäev. Mari Reimal

Digiteeritud ajalehed meil ja mujal. Krista Kiisa

Lokaalsetest andmebaasidest Digitaalsete Eesti Ajalehtedeni. Külli Solo


Artikli MARC21 (november 2010)


TLÜARi poolt koostatud õppematerjal artiklite andmebaasi ISE kohtaKoolitusvideod

Tartu ülikooli gümnasistide infopädevuse kursuse koolitusmaterjale illustreeriv video (ISE andmebaas)
Tagasiside: ise@elnet.ee