Minu ESTER

Kommentaarid

Kui oled Minu ESTERisse sisse loginud, saad kommenteerida e-kataloogis leiduvaid teavikuid.
Kommentaari lisamiseks leia e-kataloogist soovitud väljaanne, ava sakk Lisainfo ja kliki lingil Lisa kommentaar.

Ühele väljaandele saad lisada ühe kommentaari.

Kommentaari pealkirja pikkus võib olla kuni 50 tähemärki. Kommentaari tekst võib olla minimaalselt 35 tähemärki ja maksimaalselt 7000 tähemärki. Kommentaar ei tohi sisaldada e-posti aadresse, HTMLi ega telefoninumbreid.

Klikkides lingil Kommentaarid kuvatakse loetelu väljaannetest, mida oled kommenteerinud, sealhulgas need, mille kommentaar ootab administraatori heakskiitu. Samas on võimalik oma kommentaar kustutada. Kommentaar avaldatakse e-kataloogis kahe tööpäeva jooksul pärast administraatori heakskiitu. Pärast kommentaari avalikustamist e-kataloogis ei saa seda enam muuta. Kui soovid olemasolevat kommentaari muuta, tuleb see kustutada ja uus kommentaar kirjutada. Kommentaari lugemiseks kliki kommentaari pealkirjal.

Kui pead lisatud kommentaari ebasobivaks, teata sellest raamatukogule, klikkides lingil Teatan sobimatust kommentaarist.

Kommentaarid
Kommentaarid