Entries by ELNET

ELNET Konsortsium 25

25 aasta eest, 4. aprillil 1996 otsustasid 7 raamatukogu alustada ühise elektronkataloogi loomist. Nii sündisid Eesti suurim raamatukogude koostöökogu – Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium ja selle e-kataloog ESTER. Tänaseks on koostööpartnereid 19, osalevaid raamatukogusid aga pea 100. Konsortsiumis osalejad Konsortsiumi asutajateks olid Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Maaülikool, Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool. Kui paari aasta […]

Kaanepildid, sisukorrad ja sisukirjeldused e-kataloogis ESTER

Projekti rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond E-kataloogi ESTER rikastamist Eesti teavikute kaanepiltide, sisukordade ja sisukirjeldustega on konsortsiumi raamatukogud juba mitu aastat ühe prioriteetse arendusena välja toonud. Sama ootust on rõhutatud ka e-kataloogi kasutajate rahulolu-uuringutes ja jooksvas tagasisides. Tänasest on e-kataloogis ESTER kasutuses kaanepildi teenus EPIK. Teenus võimaldab lisada e-kataloogile ESTER raamatute, CD-de, DVD-de jt väljaannete kaanepilte, […]

E-kataloogiga ESTER on liitunud Arvo Pärdi Keskuse raamatukogu (APK)

Aegade jooksul helilooja Arvo Pärdi perekonda kogunenud raamatud on tänaseks suures osas üle antud Arvo Pärdi Keskusele, mis võimaldab selle raamatukogu kaudu heita pilk heliloojale ja tema abikaasale huvi pakkunud teemadele ning inspiratsiooniallikatele. Alates 17. oktoobrist 2018 on raamatukogu Arvo Pärdi Keskuse osana kõigile avatud. Arvo Pärdi Keskuse raamatukogu on erialaraamatukogu, kus lisaks helilooja isiklikele […]

E-kataloogis ESTER ületati 10 miljoni eksemplarikirje piir

E-kataloogis ESTER ületati 10 miljoni eksemplarikirje piir raamatuga „Rahvarõivaste valmistamise juhend. Kaapotkleit ja kostüüm“ 16. septembrist alates kajastab e-kataloog ESTER infot 10 miljoni raamatu, ajakirja, heliplaadi jm väljaande kohta. Lisaks sellel leidub kataloogis suurel hulgal ka e-väljaandeid. Erinevate väljaannete nimetusi on ESTERis 3,3 miljonit. Foto: Eesti Rahva Muuseum

Eesti artiklite andmebaas ISE on uuenenud

Tänasest asub Eesti artiklite andmebaas ISE uuel aadressil – https://artiklid.www.elnet.ee.  Andmebaas on saanud kasutajasõbralikuma kujunduse, on lisatud uusi võimalusi andmete printimiseks ja salvestamiseks ning täiendatud kasutusjuhendit. Otsida saab nii kogu andmebaasis kui spetsiifilisemates teemabaasides. Mugavamaks on läinud artiklite andmebaasi kasutamine nutiseadmetes. Vahetati välja ka tarkvara. Nüüd kasutatakse andmebaasi ISE koostamisel sama tarkvara, mida kasutatakse ka e-kataloogi […]

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu on liitunud e-kataloogiga ESTER

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu on erialaraamatukogu, mis kogub, säilitab ja teeb raamatukogu kasutajale kättesaadavaks tervishoiualased teavikud ja andmebaasid. Raamatukogu komplekteerib teavikuid vastavalt Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õpetatavatele erialadele: erakorralise meditsiini tehnik, farmatseut, hambatehnik, hooldustöötaja, lapsehoidja, optometrist, tegevusterapeut, tervisedendus, õendus ja ämmaemandus.

3 549 851 laenutust ESTERis 2018. aastal

3 549 851 eksemplari laenutati 2018. aastal e-kataloogiga ESTER liitunud raamatukogude lugejate poolt. E-kataloogiga ESTER liitunud raamatukogudel on kokku 425 560 lugejat, kes tegid möödunud aastal 3 549 851 laenutust ja tagastasid raamatukogudesse 1 934 112 eksemplari. E-kataloogis ESTER oli 2018. aasta lõpu seisuga 3 320 548 nimetust, millel oli kokku 9 885 372 eksemplari.

ELNET 20: Aardejaht e-kataloogis ESTER

ELNET Konsortsiumi 20. juubeli puhul korraldasime aardejahi e-kataloogis ESTER. Aarde leidmiseks tuli vastata erinevatele küsimusele ja saadud vastustest moodustada aardejahi võti. Võtme järgi kataloogis otsides jõuti aardeni, mille lahendus tuli auhinna loosimises osalemiseks konsortsiumile saata. Iga aardejahi õigesti vastanute vahel loositi välja auhind. Õigesti vastanute seas oli ka 10 inimest, kes lahendasid edukalt kõik seitse […]