Artiklid

E-varamu portaal

Meie unistus on Eesti digiruumi loomine / Ene Riet // Raamatukogu (2016) nr. 2, lk. 10-11.
Projektist “Eesti e-varamu ja kogude säilitamine (esimene etapp)”.

Eesti e-varamu esimesest etapist / Malle Ermel // Raamatukogu (2016) nr. 2, lk. 12-16 : ill.
Projekti käigus ehitati ja sisustati ka TLÜ Akadeemilise Raamatukogu digiteerimiskeskuse ruumid. E-varamu portaali ja Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu e-teadusraamatukogu ETERA kaudu on kasutajatele kättesaadavad ka TLÜ AR-i digikogud

Kas kõik peabki olema ühe kliki kaugusel? : [ka E-varamu portaalist] / Maie Ristissaar // Raamatukogu (2016) nr. 2, lk. 17 : foto.

TLÜ-s avati digiteerimiskeskus ja uus e-raamatukogu ETERA / Mari Klein // Õpetajate Leht, ISSN 1406-6319. (2015) 9. okt., lk. 14.
Selgitusi jagavad TLÜ Akadeemilise Raamatukogu direktor Andres Kollist, pressiesindaja Jaana Tõnisson ning digiteerimiskeskuse digiteerija Henrik Veering.

Teadustaristu ajakohastamine jätkub / Andres Kollist // Raamatukogu (2011) nr. 4, lk. 4.

Eesti teadusraamatukogud arengus : Eesti e-varamu teaduse infrastruktuuri teekaardil / Andres Kollist // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 22/2010. Tallinn, 2011. Lk. 59-75.

Teadusraamatukogud ja koostöö / Andres Kollist // Raamatukogu (2010) nr. 3, lk. 4-5.
Majanduslanguse tingimustes on vähenenud ka teadusraamatukogude rahastamine riigieelarvest. Elektroonilise teadusinfo hankimiseks loodi Euroopa Liidu tõukefondide vahendeid kasutades programm “E-teadusinfo”, mille elluviijaks on Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (ELNET Konsortsium. Programmi abil rahastatakse elektrooniliste andmebaaside ostu aastatel 2010-2012. Alates 2013. aastast taastub elektrooniliste andmebaaside rahastamine riigieelarvest.