Eesti märksõnastiku (EMS) loomine

Eesti märksõnastik (ems.elnet.ee) on kõiki ainevaldkondi hõlmav tesauruse struktuuriga märksõnastik erilaadiliste teavikute eestikeelseks märksõnastamiseks ja andmebaas infootsinguks. Eesti Märksõnastik (EMS) loodi Eesti Rahvusraamatukogu hallatud “Eesti üldise märksõnastiku” (EÜM) ja Tartu Ülikooli Raamatukogu märksõnastiku INGRID liitmise teel. Eesti märksõnastik võeti kasutusele 2009. aasta aprillis-mais (ametlik avamine 14. mail).

Rahvusraamatukogu ja Tartu Ülikooli Raamatukogu jagavad ka vastutust Eesti märksõnastiku arendamisel. Märksõnastikul on kaheksa toimetajat, neist igaüks vastutab kindlate valdkondade eest.

EMSi maht on üle 61 000 märksõna ja äraviitetermini (sünonüümi). Täpse ülevaate annab leht EMS arvudes. Märksõnastik sisaldab ka kohanimesid, kuid ei sisalda isikute, asutuste ega organisatsioonide nimesid. Märksõnastikku tehtavad muudatused kajastuvad reaalajas. Regulaarselt toimub märksõnakirjete laadimine e-kataloogi ESTER ning artiklite andmebaasi ISE. Toimib ka püsiteadistus uute, muudetud ja kustutatud märksõnade kohta. Võimalik on andmete eksport MARC-kirjena, masinloetavas MARC21-vormingus või MARCXML-vormingus.

Märksõnastiku üldhalduriks 2009-2018 oli Sirje Nilbe, 2019. aastast Urve Erm.

Eesti märksõnastiku loomine pälvis 2009. aastal Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu auhinna Aasta tegu teadusraamatukogus.