MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu KonsortsiumELNET Konsortsiumi aastaauhind ESTER!

2019 Martin Pajuste, TÜR - Loe siit

2018 Siim Liivand, TTÜR - Loe siit

2017 Kalju Kill Kask, ELNET - Loe siit

2016 Ave Janu, ELNET - Loe siit

2015 Piret Zettur, ELNET - Loe siit

2014 Riin Olonen, ELNET - Loe siit

2013 Sirje Nilbe, RR - Loe siit

2012 Kristel Veimann, RR - Loe siit

2011 Urmas Sinisalu, ELNET - Loe siit

 

ELNET Konsortsiumi tänukiri

 

2019

Martin Pajuste, ELNET - julge pealehakkamise ja entusiasmi eest mESTERi eduloo kujundamisel

Kristina Rallman, ELNET - andmebaasi ISE töörühmale uue hingamise andmise eest

Anneli Sepp, ELNET - pikka aega ennastsalgavalt ja kirega tehtud tubli töö eest 

Piret Zettur, ELNET - asjalikkuse, abivalmiduse ja meeskonna liitmise eest ning rahuliku meele eest ka keerulistel aegadel

 

2018

Siim Liivand, ELNET - ekspertnõu ja alati asjatundliku abi ning pühendumise eest konsortsiumi infosüsteemide (KRAS, avakogujuht jt) arendamisel

Jane Makke, ELNET - pikaajalise suurepärase kataloogimise töörühma juhtimise ning pühendumise eest uute ideede toomisel kataloogimisse

Kristina Rallman, KV - asjatundliku, aktiivse ja hooliva koostöö eest nii haldurina kui ka töörühmades ning pühendumuse eest Eesti sõjanduse bibliograafia koostamisel

Signe Tõnisson, ELNET - digiteerimise töörühma eduka ja hoogsa taaskäivitamise ning mäluasutuste koostööle ärgitamise eest

 

2017

Mare-Nelli Ilus, ELNET - pikaajalise pühendumise ja hoolimise eest konsortsiumi elu korraldamisel 

Ave Janu, ELNET - suurepärase töö eest e-kataloogi ESTER haldamisel ja arendamisel 

Katriin Kaljovee, ELNET - kohusetundliku töö eest e-teadusinformatsiooni hangete korraldamisel 

Kalju Kill Kask, ELNET - kindla ja väsimatu tegutsemise eest infosüsteemi tehnilise toe pakkumisel ja turvalisuse eest võitlemisel

Siim Liivand, TTÜR - tõhusa abi eest e-kataloogi ESTER arendamisel 

Jane Makke, ELNET - tulemusrikka töö eest töörühma juhtides ning uute ideede ja meeldiva koostöö eest arendusprojektides 

Piret Zettur, ELNET - aktiivse ja asjaliku tegutsemise eest infosüsteemi haldamisel ja arendamisel ning uute raamatukogude integreerimisel ESTERi perre

 

2016

Ave Janu, ELNET - südamega kaasamõtlemise eest ja suurepärase töö eest ESTERi ühistegevuses 2015.aastal ning tulemusliku kaasalöömise eest ELNET20 üritustel 20.-21.aprillil 2016.aastal 

Mari Kannusaar, RR - suurepärase koostöö ning kaasamõtlemise ja kaasalöömise eest ELNET20 ürituste korraldamisel

Piret Zettur, ELNET - abivalmiduse ja usaldusväärsuse eest infosüsteemi ESTER haldamise juhina

 

2015

Siim Liivand, TTÜR - suurepärase töö eest e-kataloogi ESTER uue kujunduse ning täiendava funktsionaalsuse sisseseadmisel

Jane Makke, RR - meeskonna juhtimise eest kirjete liitmisel ja toimetamisel ning aktiivse osavõtu eest kõigis 2014.a. infosüsteemiga seotud aruteludes ja tegemistes

Maie Ristissaar, ELNET - tähelepanuväärse töö eest e-kataloogi ESTER uue kujunduse ja täiendava funktsionaalsuse loomisel ning töölesaamisel, samuti m-ESTERi arenduse ettevalmistamisel

Piret Zettur, TÜR - panuse eest süsteemide liitmise õnnestumisse 2014.aastal ning entusiastliku ja asjatundliku töö eest infosüsteemi haldamisel

 

2014

Riin Olonen, ELNET - projekti „E-kataloogide ESTER Tallinn ja ESTER Tartu liitmine, uue disainiga ühise veebikataloogi loomine ja infosüsteemi tarkvaraline üleminek Sierrale“ eduka juhtimise eest

Maie Ristissaar, ELNET - rõõmsameelse ettevõtlikkuse, kohusetundlikkuse ja töökuse eest 2014. a.

Piret Zettur, TÜR - süsteemide liitmisel Tartu raamatukogude eestvedamise ja rõõmu ning hooga ühiste eesmärkide nimel töötamise eest


2013

Ave Janu, TTÜR - aktiivsuse, initsiatiivikuse ja tulemuste eest laenumooduli tõlkimisel ja veebikataloogi arendamisel

Kalju Kill Kask, ELNET, TÜR - väsimatu ja kindlameelse tegutsemise eest ESTERi, EMSi ja ISE turvalisuse heaks läbi paljude aastate

Sirje Nilbe, ELNET, RR - suure panuse eest ESTERi, EMSi ja ISE arengusse ning märksõnastamise taktikepi kindlakäelise hoidmise eest paljude aastate jooksul

Maie Ristissaar, ELNET, TLÜAR - panuse ja entusiasmi eest veebikataloogi arendamisel

Margit Teesalu-Kranich, ELNET - panuse ja entusiasmi eest veebikataloogi arendamisel

Signe Tõnisson, ELNET, RR - pikaajalise kohusetundliku panuse eest konsortsiumi ajaloo jäädvustamisel protokollides

 

2012

Ave Janu, TTÜR - panuse ja entusiasmi eest ühistöö korraldamisel

Siim Liivand, TTÜR - asjatundliku ja süstemaatilise abi eest infosüsteemi arendamisel

Kristel Veimann, RR - suurepärase ja tulemusrikka töö eest kataloogimisjuhendite projekti läbiviimisel ning aktiivse kaasalöömise eest e-kataloogi ESTER ja andmebaasi ISE toimimisel

 

2011

Anneli Marjapuu, PKF Estonia OÜ - eduka koostöö eest

Marika Meltsas, ELNET - e-teadusinformatsiooni eduka hankimise eest

Sirje Nilbe, ELNET - Eesti märksõnastiku (EMS) rakendamise eest

Taivo Raud, Haridus- ja Teadusministeerium - eduka koostöö eest

Anneli Sepp, TÜR - suurepärase töö eest infosüsteemi ESTER üldhaldurina aastatel 2005-2010

Urmas Sinisalu, ELNET - silmapaistvate tulemuste eest infosüsteemi arendamisel

Külli Solo, ELNET - Eesti artiklite andmebaasi ISE rakendamise eest

Tiiu Tarkpea, TÜR - Eesti märksõnastiku (EMS) rakendamise eest

Kristel Veimann, RR - panuse ja entusiasmi eest ühistöö korraldamisel