Andmed Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta leiate riigihangete registrist.

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi hankekord

Hankeplaan 2019

Hankeplaan 2018

Hankeplaan 2017