Kasutusjuhend
 
 
«« Sisukord
ARTIKLITÜÜBID
 
Otsingu hõlbustamiseks on erinevad artiklitüübid viidud ühiste nimetuste alla.

artikkel sh. avaldused, eessõnad, juhtkirjad, kommentaarid, nõuanded, pöördumised, reisikirjad)
arvustus sh. tutvustused
dokument sh. arengukavad, aruanded, deklaratsioonid, eeskirjad, juhendid, programmid, põhikirjad, tegevuskavad, õigusaktid, õppekavad
elulugu sh. memuaarid
essee
ettekanne sh. jutlused, kõned
intervjuu sh. küsitlused, vestlusringid
joonis sh. diagrammid, graafikud, tabelid
kiri
luule sh. ballaadid, katkendid, poeemid
nekroloog
nimekiri sh. bibliograafiad, edetabelid, hinnakirjad, kronoloogiad, nimestikud, registrid
näidend sh. libretod, stsenaariumid
pilt sh. fotod, kaardid
proosa sh. aforismid, följetonid, humoreskid, katkendid, murdetekstid, romaanid
rahvaluule sh. anekdoodid, kunstmuinasjutud, mõistujutud
sõnum

artiklityybid