Teised Eesti artiklibaasid

Arkaadia - lasteluuletused, lastejutud, muinasjutud
https://www.luts.ee/arkaadia/

Eesti 1920-30ndate aastate ajakirjanduse analüütiline bibliograafia (BIBIS)
http://galerii.kirmus.ee/biblioserver/

Eesti artiklite ja retsensioonide kroonika 1940-1991
http://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud?id=5625

Filmialaste artiklite bibliograaafia
http://efis.ee/et/varamu/bibliograafia

Kodulugu.ee. Eesti rahvaraamatukogude ühine kodulooportaal
http://www.kodulugu.ee/

Maakonnalehtede artikliotsing raamatukogude kataloogides:
URRAMi keskkataloog https://www.lugeja.ee/analyticsSimpleSearch
(Harjumaa, Põhjarannik, Sakala, Virumaa Teataja)

Jõgevamaa, RIKS https://jogevamaa.webriks.ee/index.asp?action=135

Järvamaa, RIKS http://riks.raamat.paide.ee/

Tapa Linnaraamatukogu artiklibaas https://tapa.webriks.ee/

Pärnu kodulooliste artiklite andmebaas
https://www.pkr.ee/lugejale/kodulugu/

Valgamaa kodulooline andmebaas ISIK
http://www.valgark.ee/isik/

Väliseesti ajakirja "Eesti Kirik" artiklid 1950-2000
http://kirik.tlulib.ee/

Lettica - articles
(Väljaspool Lätit ilmunud Lätit ja lätlasi käsitlevad artiklid. Sisaldab ka artikleid eesti autoritelt ja eesti väljaannetest )
https://kopkatalogs.lv/F/?func=find-b-0&local_base=NBA01-LETIKA&con_lng=eng

Kartoteegid

Eesti ajakirjanduse analüütilise retrospektiivse (ilmunud kuni 1944.a) bibliograafia kartoteegid, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu
http://www.kirmus.ee/est/teenused/arhiivraamatukogu/arhiivraamatukogu-bibliograafiaosakond/ar-kartoteegid.html

Analüütiliselt bibliografeeritud ajakirjanduse nimestik, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu
http://www.kirmus.ee/est/teenused/arhiivraamatukogu/arhiivraamatukogu-bibliograafiaosakond/bibliografeeritud-ajakirjanduse-nimestik/


Lisainfo: ise@elnet.ee