Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


kataloogimine:digari_lingid_esteri_kirjes

Trükifaili ehk algmaterjali andmed e-kataloogi kirjes

11.12.2017

Seoses 1. jaanuarist 2017 kehtima hakanud Säilituseksemplari seadusega (SÄS) on kirjastajatel kohustus saata RRile kõikide alates 1. jaanuarist 2017 Eestis avaldatavate füüsilisel teabekandjal väljaannete algmaterjali (varasemalt kasutatud termin trükifail).

Kõnealuse algmaterjali arhiveerimise põhieelduseks on väljaande kirjelduse olemasolu e-kataloogis ESTER. Failid tehakse kättesaadavaks digitaalarhiivis DIGAR ja DIGARi Eesti artiklite portaalis.

Uue seaduse tulekuga on muutunud ka ESTERis algmaterjali kohta käivate andmete esitamise ja DIGARile viitamise kord.

Alljärgnev on kohustuslik kõigile kataloogimise ja arhiveerimisega seotud töötajatele ning teadmiseks kataloogi kasutajatele.

Alates 01.01.2017 kantakse algmaterjali andmed e-kataloogi järgmiselt:

1) Kõik algmaterjaliga seotud andmed kajastuvad selle väljaande kirjes, mille algmaterjaliga tegu on.

Algmaterjalile ei koostata eraldi võrguteaviku kirjet

Algmaterjali andmeid ei kajastata võrguteaviku kirjes, kui see on olemas.

NB! Erand: jadaväljaannete koondkirjed, millel on ka võrguversioon. Nende puhul pannakse algmaterjali link nii trükise kui võrguteaviku kirjesse.

2) Kirjes on viide algmaterjalile üksnes MARC väljal 856 (DIGARi URL); täiendavalt luuakse varjatud eksemplarikirje:

asukohakoodiga WWWSE - juurdepääsupiiranguga väljaannetele (ligipääs autoriseeritud töökohtadel või RR sisevõrgus)

asukohakoodiga WWW –vaba juurdepääsuga väljaannetele (ligipääs välisvõrgust)

Muid võrguteavikute tunnuseid kirjele ei lisata, s.o. väljad:
006, 007, 008/23, biblvl=url, vormimääraja, vastavad märksõnad

Kirjele ei lisata märkust väljal 530 Kättesaadav ka trükifailina

3) Sõltumata teaviku laadist kasutatakse lingi sõnastusena alati fraasi Trükifail RR arhiivis DIGAR

Kasutatakse nii DIGARile (www.digar.ee) kui DIGARi Eesti artiklite portaalile (dea.digar.ee) viitamisel

NB! Erand: jadaväljaannete koondkirjes ei kasutata terminit TRÜKIFAIL. Kasutusel on TÄISTEKST, kuna koondkirje võib sisaldada samaaegselt nii trükifaile kui digiteeritud ainest.

4) DIGARi linkide sõnastusele ei lisata täpsustusi faili kasutuspiirangu või juurdepääsuõiguste kohta, samuti kuupäevi, raamatukogude siigleid vmt.

Puudutab kõiki DIGARi linke – sõltumata sellest, kas lingiga on seotud algmaterjal, võrguväljaanne või digikoopia.

Erand: See praktika ei laiene teiste raamatukogude repositooriumides (dSpace, Etera, KIVIKE vm) hoitavatele ja/või muudele e-ressurssidele (nt. Ebrary, OECD iLibrary jt), mille linke ESTERi kirjetesse lisatakse.

5) Algmaterjali lingiga kirjed ei ole leitavad ESTERi e-ressursside skoobist.

Esialgu puudutavad otsused uusi laekuvaid trükifaile. Tagasiulatuvalt andmeid kataloogis hetkel ei muudeta.

Lisainfo:

Jane Makke, RR metaandmete peaspetsialist, tel. 630 7383

Kadi Mälton, RR kataloogimise ja märksõnastamise töörühma juht, tel. 630 7163

kataloogimine/digari_lingid_esteri_kirjes.txt · Viimati muutnud: 20.11.2019 persoon 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki