Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


kataloogimine:veebilinkide_sonastused

Veebilinkide sõnastused (856 |z)

Kehtiv alates 01.01.2017

MARC21 välja 856 alamvälja |z ühtlustatud sõnastused

Kõikidest täiendustest palun anda teada aadressil kadi.malton@nlib.ee.

Sõnastus Selgitus
TRÜKIFAIL RR arhiivis DIGAR Kasutatakse üksnes DIGARisse arhiveeritud väljaande algmaterjalile (trükifailile) viitamisel sõltumata teaviku laadist (va jadaväljaande koondkirje > kasuta TÄISTEKST …).
Juurdepääsupiiranguid mitte märkida.
TÄISTEKST Väljaspool raamatukogude digikogusid ja –arhiive olevad asjad
TÄISTEKST (1. osa)
TÄISTEKST (2. osa)
TÄISTEKST (konspekt)
TÄISTEKST (slaidid)
TÄISTEKST (html)
TÄISTEKST (pdf)
TÄISTEKST (zip)
TÄISTEKST (lk. 1-23)
TÄISTEKST (lk. 24-28)
TÄISTEKST (Bahama Pressi kodulehel)
TÄISTEKST (I. Silla kodulehel)
TÄISTEKST (tasuline kirjastaja kodulehe kaudu) TÄISTEKST (analüütiline ülevaade)
Igasugused täpsustused lingi sisu, osade, vormingu, lehekülgede, vahendaja, uuendatud versiooni vms kohta lisatakse sulgudes.

Näited b19401474 b14854661
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR (analüütiline ülevaade)
Juurdepääsupiiranguid mitte märkida.
TÄISTEKST Eesti Kirjandusmuuseumi digikogus
TÄISTEKST Eesti Kirjandusmuuseumi repositooriumis KIVIKE
TÄISTEKST TÜ digikogus EEVA
TÄISTEKST TTÜ raamatukogu digikogus
TÄISTEKST TLÜ raamatukogu arhiivis ETERA
TÄISTEKST Eesti kultuuriloolises veebis
TÄISTEKST TlnKR e-raamatukogus ELLU (ligipääs TlnKR kasutajatele)
TÜR – kuni digirepositooriumil pole nime, kasutatakse lihtsalt TÄISTEKST ja igasugused selle versioonid täpsustatakse sulgudes.
NB! Konkreetse digikogu nimetus on siin ainult näitlik.
TÄISTEKST Eesti Veebiarhiivis
TÄISTEKST veebiarhiivis Internet Archive
TÄISTEKST TÜ teadusajakirjade veebikeskkonnas Tartu Ülikooli OJS platvormil avaldatud jätkväljaannetel
TÄISTEKST (TÜR, TTÜR vaegnägijatele)
TÄISTEKST (ligipääs TÜ kasutajatele) Nende Dspace materjalide puhul, millele pääseb ligi sisse logides TÜ kasutajanimega
TÄISTEKST (ligipääs Eesti Panga registreeritud kasutajatele) Ligi saab ka väljastpoolt Eesti Panga arvutivõrku
TÄISTEKST XX, YY, ZZ arvutivõrgus
TÄISTEKST TTÜ arvutivõrgus (uuendatud versioon)
Juurdepääs IP põhine, ei sõltu lugemissaalist vm asukohast
TÄISTEKST XX lugemissaalis raamatukogutöötaja vahendusel. Kui raamatukogusid on enam kui üks: TÄISTEKST raamatukogutöötaja vahendusel: XX, YY, ZZ, … Juurdepääs parooliga töötaja vahendusel.
Kuidas mingis raamatukogus lugemissaali töötajat nimetatakse jääb iga raamatukogu enda otsustada.
TÄISTEKST (registreeritud kasutajale) Allikas nõuab registreerimist, kasutaja peab ise registreerima.
TÄISTEKST (ligipääs piiratud) Kasutatakse näiteks TÜ üliõpilastööde puhul, mille avaldamine ei ole isikuandmete kaitse seaduse, riigi-, ärisaladuse või muu salastatud teabe tõttu võimalik.
TÄISTEKST TÜ arvutivõrgus või registreeritud kasutajale Täistekst on lisaks kättesaadav ka veebis registreeritud kasutajatele.
TÄISTEKST (ligipääs piiratud kuni pp.kk.aaaa) Kasutatakse näiteks TÜ üliõpilastööde puhul, millele dekaani või kolledži direktori korraldusega on kehtestatud tähtajaline juurdepääsu piirang.
TÄISTEKST andmebaasis DEA
VÕRGUVÄLJAANNE Kasutatakse selliste väljaannete puhul, mille võrguversioon ei kattu üks-ühele trükisega, st. igasuguste erandite jaoks (näit. perioodika – ajakirja kodulehel ainult mõned artiklid täistekstina) ; perioodilise väljaande trükiversiooni kirjes v.a. arhiveeritud trükieelsed failid.selliste dissertatsioonide jm trükiste kirjes, kus võrguversioon ei kattu täielikult trükisega. Puuduvad näiteks artiklid või joonised. Kusjuures väljal 530 täpsustatakse, mis ulatuses on trükis võrgus kättesaadav.
LIGIPÄÄS XX arvutivõrgus Kasutatakse andmebaaside kirjetes. Nt. Oxford Scholarship Online
ANDMEBAAS
MULTIMEEDIUM
VÕRGUVERSIOON Füüsilisel kandjal olevate elektrooniliste teavikute puhul, millel on olemas ka võrguversioon (näiteks Fennica CD kirjes)
SISUKORD
KOKKUVÕTE
NB! Linki kirjesse mitte jätta, kui vastav info on kirjes juba olemas (505, 520 vm)
KATKEND
… TUTVUSTUS Märkida kelle/mille tutvustus
AJAKIRJA KODULEHT
ARHIIVINIMISTU
VAATA VIDEOT
DVD-d tutvustav videoklipp (3 min)
Kuvatakse koos videoklipi endaga, klikkama ei pea
VAATA KAARTI
VAATA KAARTI RR arhiivis DIGAR
NB! Digikogu nimetus on siin ainult näitlik. Iga digiarhiiv nimetab oma arhiivi ise.DIGARi lingile juurdepääsupiiranguid mitte märkida
VAATA NOOTI
VAATA NOOTI JA KUULA
Näide. b17056937

VAATA PILTI
VAATA PILTI (Fo 234A) VAATA PILTI (Fo 235A)
VAATA ILLUSTRATSIOONE RR kunstikogus
VAATA PISITRÜKISEID RR arhiivis DIGAR Juurdepääsupiiranguid mitte märkida.
KUULA
KUULA EMTA arvutivõrgus (CD 264)
KUULA EMTA arvutivõrgus (CD 265)
KUULA EMTA arvutivõrgus
KUULA RR arvutivõrgus
Kui raamatukogusid on enam kui üks: KUULA raamatukogu arvutivõrgus: RR, EMTAR, TÜR, … KUULA (TÜ, TTÜ vaegnägijatele)
KUULA RR arhiivis DIGAR Juurdepääsupiiranguid mitte märkida.
Artiklikirjed andmebaasis ISE
Väljaanne e-kataloogis ESTER Kasutatakse andmebaasis ISE.

TÕLKEVASTED

Eesti keel Inglise keel
Kokkuvõte Publisher description, Summary, Abstract
Katkend Sample text
Sisukord Table of contents only
Autori tutvustus Contributor bibliographical information


kataloogimine/veebilinkide_sonastused.txt · Viimati muutnud: 20.11.2019 (väline muutmine)