Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


maerksonastamine:072_udk_rb

UDK rahvusbibliograafia (RB) liigitustabel välja 072 jaoks

Kinnitatud 30.05.1998
Muudatused seisuga 12.04.2016

Sissejuhatus:

  • Välja 072 ja alljärgnevat tabelit kasutatakse rahvusbibliograafiasse kuuluvate trükiste, e-teavikute, mittemuusikaliste auviste ja artikliteühisandmebaasi liigitamiseks, et oleks võimalik rühmitada valdkonniti Eestis ilmunud ja Estonica'sse kuuluvate teavikute kirjeid eelkõigetrükibibliograafia jaoks.
  • Soovi korral võivad raamatukogud sama välja ja tabelit kasutada ka väliskirjanduse liigitamiseks, nt kogude analüüsi ja statistika eesmärgil.
  • Liike lisada või kohandada ei tohi.
  • Nurksulgudes liigid (6, 65, 7) on ainult orienteerumiseks. Väljal 072 neidei kasuta.
  • Igale kirjele omistatakse ainult üks indeks!

Sierrasse sisestatakse indeksid järgmiselt:
2. indikaator 7
|a indeks
|2 udkrb (allika kood)

072 7 004|2udkrb
072 7 338(474.2)|2udkrb

UDK Seletus Märkus
0 Teaduse ja kultuuri üldküsimused Siia ka 007 Küberneetika, 009 Humanitaarteadused
001 Teadus. Teaduslugu
002 Infotöö. Raamat. Raamatuteadus
003 Kiri. Märgid ja sümbolid
004 Arvutiteadus. Informaatika
005 Juhtimine. Korraldamine Alates 01.01.2014. Siia ka 651 asjaajamine. Bürootehnika (alates 01.02.2016)
006 Standardimine. Standardid. Metroloogia Kõigi valdkondade standardid.
008 Tsivilisatsioon. Kultuur
01 Bibliograafia Erialabibliograafiad eriala alla.
02 Raamatukogundus
030 Üldteatmeteosed. Ka telefoni- ja aadressiraamatud.
050.9 Kalendrid
06 Organisatsioonid. Ühingud. Seltsid. Teadusasutused. Muuseumid. Erialaorganisatsioonid eriala alla.
070 Ajakirjandus Ka tele- ja raadioajakirjandus.
08 08 Mitmekesise sisuga kogumikud
09 Käsikirjad. Rariteedid. Bibliofiilia. Eksliibrised
1 Filosoofia
133 Okultism. Astroloogia. Spiritism
159.9 Psühholoogia Ka 316.6 Sotsiaalpsühholoogia
16 Loogika
17 Moraal. Eetika. Praktiline filosoofia
2 Religioon. Teoloogia UDC Summary järgi alates 01.02.2016
21/28 Mittekristlikud usundid
27 Kristlus. Piibel
29 Uususundid ja uuemad vaimsed liikumised
22 Piibel. Piibliteoloogia Ei kasuta alates 01.02.2016
23/28 Ristiusk. Kristlikud kirikud ja usulahud Ei kasuta alates 01.02.2016
3 Ühiskonnateadused
308 Sotsiograafia. Üldinfo riikide kohta. Riikide (üld)statistika. Ka üldise sisuga perioodika jaoks
311 Statistikateadus. Statistikateooria Matemaatiline statistika kasuta 51
314/316 Demograafia. Sotsioloogia Ka 305 Soouuringud
32 Poliitika. Politoloogia
328/329 Kõrgemad riigivõimu- ja valitsemisorganid. Parteid ja liikumised Ka poliitilised ja sotsiaalsed liikumised (sh komsomol)
33 Majandus Ka 338 välisriikide majandus
330 Majandusteadus
331 Töö. Ametiühingud. Ümber- ja täiendõpe
332 Regionaalmajandus. Maa. Kinnisvara. Eluase
334 Majandustegevuse vormid. Ühistegevus
336 Rahandus. Pangandus
338(474.2) Eesti majanduselu ja majanduspoliitika
339 Kaubandus. Välismajandussuhted
34 Õigus. Õigusteadus
35 Riigivalitsemine. Haldus. Kohalikud omavalitsused
355/359 Sõjandus. Sõjateadus Ka sõjatehnika (muidu 623).
36 Sotsiaalhooldus. Sotsiaaltöö. Tarbimine. Kindlustus
37 Haridus. Pedagoogika
37(09) Hariduse ajalugu
37.018.1 Kodune kasvatus
372.8 Õppeainete metoodika Ei kasuta alates juunist 2003. Liigitada eriala järgi.
373 Koolieelne kasvatus. Üldharidus
374 Kooliväline haridus. Täiskasvanute vabaharidus Ka laste- ja noorteorganisatsioonid
376 Eripedagoogika
377 Kutse- ja keskeriharidus
378 Kõrgharidus Ka kõrghariduse ajalugu.
379 Vaba aeg. Harrastused. (Turism ) Turismimajandus kasuta 33, turismiteatmikud, reisijuhid kasuta 91
39 Etnoloogia. Kultuuriantropoloogia. Kombed. Tavandid
396 Naised ühiskonnas. Feminism Ei kasuta alates 2001. Naised kasuta 314/316, feminism kui filosoofiavool kasuta 1
398 Folkloor. Folkloristika. Rahvausund
5 Loodus- ja täppisteadused
502/504 Loodus. Looduskaitse.Keskkonnateadused. Keskkonnakaitse
51 Matemaatika
52 Astronoomia. Geodeesia
53 Füüsika
54 Keemia. Mineraloogia Ka kristallograafia.
55/56 Geoloogia. Klimatoloogia. Paleontoloogia
57/59 Bioloogia. Botaanika. Zooloogia
[6] Ei kasuta
60 Rakendusteadused. Biotehnoloogia. Geenitehnoloogia Alates juunist 2003.
61 Meditsiin
611/612 Anatoomia. Füsioloogia
613/614 Hügieen. Tervishoid
614.8 Esmaabi. Päästeteenistus
614.9 Veterinaaria UDC Summary järgi alates 01.02.2016
615 Farmakoloogia. Farmaatsia. Teraapia. Toksikoloogia
616/618 Patoloogia. Kliiniline meditsiin
619 Veterinaaria Ei kasuta alates 01.02.2016. Kasuta 614.9
62 Tehnika. Tehnikateadused
620 Materjaliõpetus. Üldenergeetika
621 Masinaehitus
621.3 Elektroenergeetika. Elektrotehnika
622 Mäendus
624 Ehitus. Ehituskonstruktsioonid Ka 69 Ehitus. Ehitusmaterjalid. Ehitustehnoloogia
625/627 Teedeehitus. Hüdrotehnika. Vesiehitus
628 Keskkonnatehnika. Jäätmekäitlus
629 Transpordivahendid Ka autoasjandus.
63 Põllumajandus. Metsandus. Jahindus. Kalandus
630 Metsandus
631/632 Põllumajanduse korraldus. Agrotehnika. Taimekaitse
633/635 Taimekasvatus
636/637 Loomakasvatus. Liha- ja piimatööstus
638/639 Mesindus. Jahindus. Kalandus
64 Kodumajandus.Olmemajandus. Hotellindus. Toitlustus. Puhastusteenindus. Iluteenindus.
[65 ] [Tööstuse, kaubanduse, side ja transpordi korraldus] Ei kasuta
651 Asjaajamine. Bürootehnika Ei kasuta alates 01.02.2016. Kasuta 005.
654 Telekommunikatsioon. Raadio. Televisioon. Side
655 Polügraafia. Kirjastustegevus. Raamatukaubandus
656 Transport. Liiklus
656.8 Post. Filateelia
657 Raamatupidamine
658 Ettevõtlus. Äri. Turundus
659 Reklaam. Suhtekorraldus
66 Keemiatööstus
663/664 Toiduainetööstus
67/68 Kergetööstus. Mitmesugused teised tööstusharud
681 Peenmehaanika. Automaatika. Tehniline küberneetika
[7] [Kunst. Meelelahutused. Sport] Ei kasuta
7.0 Kunsti üldküsimused. Esteetika
71/72 Linnaplaneerimine. Muinsuskaitse. Arhitektuur
73/76 Kujutav ja tarbekunst. Sisekujundus
745/746 Käsitöö
77 Fotograafia. Filmitehnika
78 Muusika
79 Meelelahutused. Mängud Ka ristsõnad.
791 Filmikunst Kuni 2001. a. 791.43.
792 Teater. Lavakunst Ka teleteater.
793 Rahvapeod. Koreograafia. Tants
796/799 Sport. Kehakultuur Ka 794.1 Male, 794.2 Kabe
8 Filoloogia. Ilukirjandus
81 Keeleteadus. Keeled Ka sõnaraamatud, mille üheks keeleks eesti keel.
811.511.113 Eesti keel
82 Kirjandusteadus ja –kriitika Ka kõigi kirjanduste ajalugu, kirjanike biograafiad, mälestused
821 Ilukirjandus
821-93 Lastekirjandus
821.511.113 Eesti kirjandus
821.511.113-93 Eesti lastekirjandus
9 Geograafia. Ajalugu
902/904 Arheoloogia
908 Kodu-uurimine. Kodulugu Piir koduloo ja ajaloo vahel tuleb endal tõmmata.
91 Geograafia. Reisikirjad Ka turismiteatmikud, reisijuhid
929 Biograafiad. Genealoogia. Heraldika Üldised biograafiad.
930 Ajalooteadus. Arhiivindus
94 Üldajalugu. Välismaade ajalugu
94(474.2) Eesti ajalugu


maerksonastamine/072_udk_rb.txt · Viimati muutnud: 17.11.2019 persoon 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki