Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


maerksonastamine:opendata_riik_juhised

ANDMEHULKADE JA -KOGUMITE MÄRKSÕNASTAMINE

Märksõnad on sõnad või sõnaühendid, mida kasutatakse andmekogumite, artiklite, veebilehtede, väljaannete, piltide vmt kirjeldamiseks. Märksõnadeks on terminid, teadusharude nimetused, tegevusvaldkonnad, objektid, nähtused, elukutsed, ajamäärangud, kohad ja ajaloolised sündmused.

Märksõnastamisel esitatakse andmestiku sisu ühe või mitme märksõna abil toetamaks vajaliku andmestiku leidmist ja sisu mõistmist.

Märksõnad pärinevad Eesti märksõnastikust (EMS), kus märksõnad on esitatud omavaheliste seoste võrgustikuna: kitsam mõiste on seotud laiemaga ja vastupidi ning laiem termin on omakorda seotud valdkonnaga.

Soovitusi märksõnastamiseks

Märksõnastamisel on oluline avada andmestiku sisu võimalikult detailselt. Üldistamisel on abiks teemavaldkonnad.

Näiteks: kui teie andmestik kajastab räimepüüki ja kalurite töötasusid, siis tuleks leida märksõnastikust võimalikult täpsed terminid nagu:
räim; kalapüük; merepüük; kalurid; palk.
Vajadusel tuleks lisada andmestiku spetsiifikast tulenevaid märksõnu, mis aitaks valdkonda ja andmestikku hästi mittetundvatel inimestel mõista, milliseid andmeid kogumist leida võib.

Oluline on olla märksõnadega pigem tagasihoidlik ning vältida andmestikus väheesinevate teemade esiletõstmist märksõnadena ja kirjelduse ülekoormamist rohke märksõnastamisega.

Märksõnade valimisel lisatakse kirjele automaatselt ka märksõnaga seotud teemavaldkonnad. Siinkohal soovitame automaatselt lisatud valdkonnad kindlasti üle vaadata ning eemaldada mittesobivad ja/või lisada puuduolevad.
NB! Märksõna kustutamisel ei eemaldata automaatselt sellega seotud valdkonda – seda tuleb teha endal.

Avaandmete portaalis on Eesti märksõnastikus esinevad sõnad toodud lihtsa sõnaloendina. Kui on soovi näha ja uurida mõistete omavahelisi seoseid (kitsamaid ja laiemaid termineid), siis soovitame pöörduda Eesti märksõnastiku (EMS) poole.

Puuduvatest märksõnadest palume anda teada aadressil: ems@elnet.ee

maerksonastamine/opendata_riik_juhised.txt · Viimati muutnud: 22.04.2021 persoon Urmas Sinisalu

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki