Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


maerksonastamine:soovitatavad_udk_vormimaeaerajad

Soovitavad UDK vormimäärajad

Kinnitatud 31.10.2003

Muudatused seisuga 11.12.2003

(01) bibliograafiad

(031) entsüklopeediad, leksikonid

(035) käsiraamatud, teatmikud jm teatmeteosed

(036) reisijuhid

(038) oskussõnastikud

(041) pisitrükised, brošüürid, voldikud

(042) kõned

(042.3) loengud

(043) dissertatsioonid

(043.2) autoreferaadid

(044) kirjad, kirjavahetused

(047.3) aruanded

(047.31) teadusaruanded (nt grandiprojektide)

(047.53) intervjuud

(048.3) referaadid

(048.8) kirjandusülevaated

(049.3) nõuanded

(049.5) ankeedid

(05) jadaväljaanded

(051) ajakirjad

(054) ajalehed

(055) väikelehed

(058) aastaraamatud

(058.7) aadressiraamatud, telefoniraamatud

(059) kalendrid

(06) jätkväljaanded

(060.13) põhikirjad

(060.21) liikmete nimestikud

(063) konverentsid, nõupidamised, konverentsikogumikud

(072) õpetamise metoodika, õpetajaraamatud

(073) õppekavad, -programmid

(075) õpikud, õppematerjalid

(075.2) õpikud algkoolile, põhikoolile

(075.3) õpikud keskkoolile, gümnaasiumile

(075.32) õpikud kutseõppeasutustele

(075.4) õpikud iseõppijaile, kaugõppeks

(075.8) õpikud kõrgkoolile

(076) ülesanded, ülesannetekogud, harjutused

(076.1) töövihikud, ülesanded

(076.2) ülesannetekogud vastustega

(076.3) ülesannetekogud küsimuste ja vastustega, vestmikud

(076.5) praktilised ja/või laboratoorsed tööd, praktikumid

(078) lugemikud, adapteeritud tekstid, lektüür

(079.1) kontrolltööd, testid, eksamitööd, olümpiaadiülesanded

(081.1) kogutud teosed

(081.2) valitud teosed

(082) artiklikogumikud

(082.21) antoloogiad

(083.12) toiduretseptid, kokaraamatud

(083.13) eeskirjad, juhendid

(083.41) statistilised andmed

(083.5) arvutustabelid

(083.71) (taime)määrajad

(083.74) standardid, spetsifikatsioonid

(083.8) nimestikud

(083.822) muuseumikataloogid

(083.824) näitusekataloogid

(083.94) projektid (tehn.)

(083.97) kavad, programmid

(084) kujutised, pilt-(graafilised) dokumendid, kunstialbumid

(084.12) fotoalbumid

(084.3) kaardid, plaanid

(084.4) atlased

(085) reklaamtrükised

(085.2) toote-, kaubakataloogid

(085.6) hinnakirjad

(086.43) gloobused

(086.7) helikassetid

(086.76) laserheliplaadid, CDd

(086.8) videokassetid, -salvestised

(088.8) patendid

(091) aine ajalugu

(092) biograafiad

(093) ajalooallikad

(093.2) ametlikud allikad (dokumendid, aktid)

(093.3) kirjanduslikud allikad (kroonikad jne.), päevikud, memuaarid

(093.4) testamendid

(094) õigusallikad

(094.2) lepingud

(0.029) ruumraamatud (pop-up) (lastekirj.)

(0.034) masinloetavad dokumendid

(0.034.4) magnetlindid, -kettad; CD-ROMid

(0.035.22) mikrofilmid

(0.036.4) eeltrükid (preprindid)

(0.036.6) äratrükid (separaadid)

(0.053.2) väljaanded lastele (mitteilukirj.)

(0.063) aimekirjandus

maerksonastamine/soovitatavad_udk_vormimaeaerajad.txt · Viimati muutnud: 17.11.2019 persoon 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki