Teenused

Raamatukogudevaheline laenutus (RVL)

RVL-i teel on võimalik tellida teavikuid ajutiseks kasutamiseks ja koopiaid, mis tagastamisele ei kuulu.

RVL-i teel üldjuhul ei laenutata:

  • heli- ja videosalvestisi
  • kaarditeavikuid
  • käsikirju ja käsikirja õigustes avaldatud materjale (sh diplomi-, bakalaureuse- ja magistritööd)
  • perioodikaväljaandeid
  • sundeksemplare ja arhiivkogu teavikuid
  • suureformaadilisi raamatuid
  • teatmeteoseid.

Tellimuse esitamisega võtab kasutaja endale kohustuse kanda teaviku tellimisega seotud kulud!

Telli ja küsi täpsemat informatsiooni raamatukogust!

Eesti Hoiuraamatukoguhttp://www.hoiuraamatukogu.ee/index.php?id=9
Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukoguhttp://www.kirmus.ee/
Eesti Kunstiakadeemia raamatukoguhttp://www.artun.ee/oppimine/raamatukogu/lugejaks-registreerumine/
Eesti Kunstimuuseumi raamatukogu-
Eesti Maaülikooli raamatukoguhttp://library.emu.ee/rvl
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia raamatukoguhttp://www.ema.edu.ee/?main=321
Eesti Rahva Muuseumi raamatukoguhttps://www.erm.ee/et/content/raamatukogu
Eesti Rahvusraamatukoguhttp://www.nlib.ee/index.php?id=11637
Kaitseväe raamatukogudhttp://www.mil.ee/et/kaitsevagi/organisatsioon/kaitsevae-raamatukogu/rvl-raamatukogudele
Sisekaitseakadeemia raamatukoguhttp://www.sisekaitse.ee/teadus/raamatukogu/e-teenused/
Tallinna Keskraamatukoguhttp://www.keskraamatukogu.ee/e-teenused/rvl/
Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukoguhttp://www.tktk.ee/uliopilasele/raamatukogu/raamatukogudevaheline-laenutus/
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukoguhttp://www.ttu.ee/asutused/raamatukogu/teenused/raamatukogudevaheline-laenutus-rvl/
Tallinna Ülikooli Akadeemiline raamatukoguhttp://www.tlulib.ee/index.php/et/lugejale-et/teenused/tasulised-teenused/raamatukogudevaheline-laenutus
Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukoguhttp://www.luts.ee/index.php?option=com_content&view=article&catid=92%3Alaenutamine&id=804%3Arvl&Itemid=179
Tartu Ülikooli Raamatukoguhttps://utlib.ut.ee/laenutamine-teistest-raamatukogudest