Tallinn 21. - 22. aprill 2016
Esinejad
Sveinbjörg Sveinsdottir, MSc

Islandi Raamatukogude Konsortsiumi tegevdirektor

Sveinbjörg Sveinsdóttir on lõpetanud Islandi Ülikooli (CS, inseneriteadus) ja Darmstadti Tehnikaülikooli Saksamaal (MSc (Dipl. Ing), elektrotehnika). Islandi Ülikoolis on ta õppinud ka haldusjuhtimist ja ta on Rahvusvahelise Projektijuhtimise Assotsiatsiooni poolt sertifitseeritud projektijuht (Certified Senior Project Manager IPMA Level B).

Sveinbjörg Sveinsdóttiri esimene töökoht oli Islandi Riiklikus Energiafirmas Rarik, kus ta töötas elektrotehnikuna aasta pärast oma esimese, CS kraadi omandamist. Seejärel jätkus tema karjäär Saksamaal ja USAs, praeguseks on ta juba aastaid taas Islandil. USAs töötas Sveinbjörg Sveinsdóttir tarkvarainsenerina firmas Frankendata Minnesotas, ja sama firma Pennsylvania esinduse juhina. Pärast Islandile naasmist aastal 2000 oli Sveinbjörg projektide ja allhangete juht firmas Netverk ning projektijuht ja IT konsultant firmas Ax software (Ax hugbúnaðarhús). Alates aastast 2013 on Sveinbjörg Sveinsdóttir Sarpur Management Company tegevdirektor (Rekstrarfélag Sarps) ja alates 2006 Islandi Raamatukogude Konsortsiumi tegevdirektor (Landskerfi bókasafna hf.).

Leif Pedersen

Innovative Interfaces Inc. asepresident ja tegevjuht

Leif Pedersenil on pikaaegne tegevjuhi kogemus tarkvara, müügi, tootmise ja turunduse vallas. Ta on töötanud üle 25 aasta reitinguagentuuri Fortune 500 poolt tunnustatud juhtivates tarkvarafirmades nagu Computer Associates International, Oracle Corporation, Novell, Inc., Vignette Corporation, UGS Corporation, Siemens Corporation, Accelrys Software, Inc. ja Dassault Systèmes. Enne tööleasumist firmas Innovative Interfaces Inc. töötas Leif juhtiva asepresidendina Dassault Systèmes grupi tarkvarafirmas BIOVIA, kus tema vastutusalasse kuulusid strateegia, arendused, tootejuhtimine, tööstuslik ja tooteturundus, ettevõtluskommunikatsioon ja nõudluse juhtimine.

Jarmo Saarti, PhD

Ida-Soome Ülikooli raamatukogu direktor

Jarmo Saarti on Ida-Soome Ülikooli raamatukogu direktor ning Oulu Ülikooli ja Tampere Ülikooli dotsent. Ta lõpetas Jyväskylä Ülikooli 1986. a (MA) ja töötas seejärel nii akadeemilistes kui rahvaraamatukogudes. Jarmo Saarti alustas doktoritöö kirjutamist 1996, teemaks infoteadused, ja kaitses doktorikraadi (PhD) aastal 2000. Tema teine doktoritöö käsitles kirjandust ja sellega sai Saarti PhD kraadi 2013.a Jyväskylä Ülikoolist.

Jarmo Saarti on olnud Soome Hoiuraamatukogu nõukogu esimees (praegu aseesimees) ja Soome Rahvusraamatukogu nõukogu liige. Ta on olnud IFLA akadeemiliste ja teiste teadusraamatukogude sektsiooni alalise komitee liige (praegu kirjavahetajaliige) ja on hetkel RVLi ja dokumendiedastuse sektsiooni alalise komitee liige. Aastatel 2014-2015 oli Saarti Soome Teadusraamatukogude Ühingu (STKS) esimees ja jätkab selles ametis ka aastail 2016-2017.

Jarmo Saarti uurimisteemad on teadmuse organiseerimine ja raamatukogude juhtimine. Ta on avaldanud umbes 250 erialast artiklit ja olnud umbes 50 raamatu autor, kaasautor või toimetaja.

Eugenijus Stratilatovas, MS

Leedu Rahvusraamatukogu strateegilise projektijuhtimise osakonna juhataja

Eugenijus Stratilatovas on Martynas Mazvydase nimelise Leedu Rahvusraamatukogu strateegilise projektijuhtimise osakonna juhataja aastast 2011. Leedu Rahvusraamatukogu on riiklik kultuuriasutus, mis kogub, korrastab ja säilitab Leedu kirjalikku pärandit, arendab teadustööks, hariduse ja kultuuri vajadusteks tarvilike Leedu ja teiste riikide teavikute kogu, ning pakub avalikkusele raamatukogu- ja infoteenuseid. Eugenijus Stratilatovase vastutusalas on kogu Leedu Rahvusraamatukogu projektide portfoolio, samuti juhib ta raamatukogu suuremaid projekte nagu "Raamatukogud innovatsiooni teenistuses" ("Libraries for innovation 2"), "E-väljaannete laenutamine lugejatele ja e-ressursside hoolikas otsing raamatukogude kataloogides" ("E-publications lending to reader and intelligent search of e-resources in libraries catalogues").

Enne tööleasumist raamatukogus oli Stratilatovas 9 aastat projektijuht firmas "LearnKey", vastutades arendavate mängude, e-kursuste, virtuaalsete õpikeskkondade ja õppefilmide loomise eest. Tema hobid on võitluskunstid ja arvutimängude koostamine (3d modelleerimine ja programmeerimine).

Elliott Shore, PhD

Teadusraamatukogude Assotsiatsiooni tegevdirektor

Elliott Shore on töötanud Teadusraamatukogude Assotsiatsiooni tegevdirektorina 2013.a jaanuarist. Esimese kahe assotsiatsioonis töötatud aasta jooksul aitas ta koostada ja ellu viia põhjaliku ja revolutsioonilise protsessi „Strateegiline mõtlemine ja planeerimine“, mille tulemuseks oli „ARL 2015+“ - uued suunad assotsiatsiooni jaoks valdkondades, mis peaksid edendama e-raamatukogude sidusust teadusraamatukogudes ja mõjutama kõrghariduse ökosüsteemi.

Dr. Shore omandas doktorikraadi (PhD) ajaloos Bryn Mawri Ülikoolis, MS infoteadustes Drexeli Ülikoolis, MA maailma ajaloos Londoni Majandus- ja Poliitikateaduste Koolis ja BA ajaloos Temple’i Ülikoolis.

Dr. Shore’i karjäär algas 1974. a Temple’i Ülikooli raamatukogudes kaasaegse kultuuri kollektsiooni kuraatorina, 1982-1984 töötas ta samas direktori asetäitjana. 1985-1997 oli Dr. Shore ajaloo- ja sotsiaalteaduste raamatukogu direktor Princetoni uurimisinstituudis Institute for Advanced Study (IAS). Aastail 1997-2012 oli Dr. Shore raamatukogude direktor ja ajalooprofessor Bryn Mawri Ülikoolis, mis on USA juhtivaid vabade kunstide ülikoole. 2002. a määrati ta ülikooli IT juhiks (chief information officer).

Aktiivse professionaalina on Dr. Shore esinenud arvukate ettekannetega, juhtinud töötubasid, avaldanud publikatsioone; tema praegused teemad on teadusraamatukogude tulevik ja sidususe vajalikkus kõrghariduses.

Eva McEneaney

Iirimaa Kohalike Omavalitsuste Juhtimiskeskuse raamatukogude arendusosakonna tegevjuht

Eva McEneaney on Iirimaa Kohalike Omavalitsuste Juhtimiskeskuse raamatukogude arendusosakonna tegevjuht. Tema praeguste ülesannete hulka kuuluvad Iiri rahvaraamatukogude juhtimissüsteemi projekt ja teised raamatukogude koostööd edendavad tegevused. Eva on töötanud nii Euroopa Liidu projektidega kui erinevate teadusprojektidega ning juhib praegu Iirimaa osalust ELi projektis PREFORMA. Eva on Iirimaa laenutushüvististe büroo juht (Irish Public Lending Remuneration Office). Varem on Eva töötanud USA saatkonna avalike suhete talituses teabeametnikuna.

Brendan Teeling

Dublini Linnaraamatukogu ja -arhiivi asedirektor

Brendan Teeling on Dublini Linnaraamatukogu ja –arhiivi asedirektor. Ta juhib meeskonda, kes tegeleb raamatukogusüstemi Sierra juurutamisega kõigis Iiri Vabariigi rahvaraamatukogudes.

Katre Riisalu, MA

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu esinaine

Katre alustas raamatukoguhoidjana tööd Rahvusraamatukogus 30 aastat tagasi. Alates 2000. aastast juhib Rahvusraamatukogu kunstide teabekeskust. Katre on avaldanud mitmeid artikleid ja esinenud erinevatel konverentsidel nii Eestis kui mujal, tutvustades Rahvusraamatukogu võrratut kunsti- ja muusikakogu. Aastal 2000 kaitses Tallinna Ülikoolis magistrikraadi infoteadustes.

Katre on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu liige 2000. aastast, alates 2011. aastast ERÜ juhatuse esinaine.

Andres Kollist, PhD

Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu direktor

Andres Kollist on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli füüsika-keemia teaduskonna orgaanilise keemia eriala ning kaitsnud keemiateaduste kandidaadi kraadi. Ta oli Teaduste Akadeemia keemia instituudis aspirant, töötas samas noorem-, vanem- ja juhtiva teadurina. Ta on avaldanud üle 50 teadusartikli, põhiliselt meredes kasvavatest punavetikatest geelistuvate polügalaktaanide eraldamise, uurimise ja kasutamise kohta.

Eesti taasiseseisvumise algusaegadel osales Andres Kollist Eesti Rahvarinde tegevuses ja oli 1989–1993 esimese vabalt valitud Tallinna Linnavolikogu liige, migratsioonikomisjoni esimees. Alates 1990 kuni 2000 oli ta Migratsiooniameti ja Kodakondsus- ja Migratsiooniamet peadirektor. 2008. aastast alates on Andres Kollist taas Tallinna Linnavolikogu liige, innovatsioonikomisjoni esimees.

2000–2001 oli ta Audentese Kõrgema ärikooli rektor, professor. 2002–2003 Eesti Informaatikakeskuse direktori asetäitja, tegeles andmevahetuskihi X-tee arendamisega.

Alates 2004. aastast Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu direktor. Ta kuulub Teadusraamatukogude Nõukogu koosseisu ning on alates 2009. aastast selle esimees, samuti on ta MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi juhatuse liige. Tema osavõtul on saavutatud Eesti teadusraamatukogusid ja mäluasutusi edendava projekti “Eesti E-varamu ja kogude säilitamine (esimene etapp)“ kandmine Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardile.

Andres Kollist on avaldanud artikleid ning pidanud ettekandeid migratsiooni- ja rahvastiku probleemidest, teadusraamatukogude rahastamisest, raamatukogude füüsilisest ja virtuaalsest ruumist, kogu eestikeelse vaimuvara digiteerimisest ja virtuaalselt kättesaadavaks tegemisest.

Raivo Ruusalepp, MA

Eesti Rahvusraamatukogu arendusjuht

Raivo magistrikraad on Londoni Ülikoolist IKT vahendite kasutamisest ajalooteaduste valdkonnas. Ta tegutses konsultandina dokumendi- ja arhiivihalduse valdkonnas pea 15 aastat, misjärel asus juhtima Rahvusraamatukogu digitaalarhiivi osakonda. Viimased kaks aastat on ta olnud Rahvusraamatukogu arendusjuht. Ta on osalenud arvukates EL uurimisprojektides digitaalarhiivide ja digitaalse säilitamise valdkonnas ning jagab oma teadmisi tudengitele Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudis.

Martin Hallik, PhD

Tartu Ülikooli Raamatukogu direktor

Martin Hallik Ph.D. on lõpetanud Tartu Ülikooli 1997.a. ajaloo erialal ja kaitsnud 2001.a. ka doktori kraadi samas ülikoolis ajaloo erialal.

Tartu Ülikoolis dotsendi ametikohal on ta tegelenud üliõpilaste õpetamisega ning töötanud mitmetel juhtivatel ametikohtadel, 2000- 2004 filosoofiateaduskonna prodekaanina ning 2010 – 2015 ülikooli õppeprorektorina.

Aastatel 2005 – 2010 töötas Martin Hallik Tartu Ülikooli Raamatukogu direktorina ning jätkab selles ametis 2016.a. juunist. Ta on olnud Science Europe avaandmete töögrupi liige ja 2014. a. kuulub Euroopa Teadusraamatukogude Assotsiatsiooni (LIBER) juhatusse. Alates 2016. aastast kuulub ta LIBERi arengukava töörühma. Õppeprorektorina viis ta ellu terve rea põhimõttelisi muudatusi õppekvaliteedi parandamiseks. Tartu Ülikoolis oli tema vastutada ka õppeprotsessi sujuv üleminek riikliku tasuta kõrghariduspoliitika kehtestamisel. Erinevates ülikooli ametites ja teadusorganisatsioonides osalemisega on kujunenud arusaam ootustest ja vajadustest ülikooliraamatukogudele, direktori ametiaastad on lisanud teadmisi ja kogemusi plaanide elluviimiseks nii raamatukogu kui raamatukogude ühenduste tasandil.

Mare-Nelli Ilus, MA

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi tegevdirektor

Mare-Nelli Ilus töötab ELNET Konsortsiumis tegevdirektorina alates 2005.a. oktoobrist. Raamatukoguhoidja – bibliograafi ameti omandas Tallinna Pedagoogilises Instituudis 1981.a. 2004.a. kaitses Tallinna Ülikoolis magistritööd pealkirjaga „Ülikooliraamatukogu teenuste kontseptuaalne mudel“.

Alates 1977.a. töötas Mare-Nelli Ilus Tartu Ülikooli Raamatukogus erinevatel ametikohtadel, sh peavarahoidjana, teenindusdirektorina ja direktori kohusetäitjana 2004 - 2005.

Olulisemate ettevõtmistena võib välja tuua Tartu Ülikooli Raamatukogus elektronkataloogi kasutuselevõtu ajal osalemist lugejateenindusmooduli juurutamisel ja koolituste läbiviimist, teenindusdirektorina lugejateeninduse korraldamist ja juhtimist ja referentide süsteemi loomist ülikooli raamatukogu koostöö tõhustamiseks teaduskondadega. Selleks ettevõtmises andis inspiratsiooni ja kogemusi viibimine Pennsylvania Ülikoolis Ameerikas 2000.a.

ELNET Konsortsiumis on tegevdirektori igapäevatööks organisatsiooni juhtimine kõige mitmekesisemates valdkondades, alustades dokumentide arhiveerimisest ja lõpetades finantsjuhtimisega. Selle perioodi suurprojektid on olnud infosüsteemi ESTER kahe andmebaasi liitmine, struktuurfondidest rahastatud e-teadusandmebaaside hankimine ja e-varamu portaali ülesehitamine.

Riin Olonen

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi arendusjuht