Otsing andmebaasis

Väljaanne

Otsi perioodilise väljaande, milles artikkel on ilmunud, põhipealkirja või selle lisa pealkirja järgi:

Otsi artiklikogumiku, konverentsikogumiku või ilukirjandusliku kogumiku pealkirja:

Otsi väljaande seeriapealkirja järgi:

NB! Artikliga algavate võõrkeelsete väljaannete puhul kirjuta otsitav nimi ilma artiklita:

  • the Baltic Times --> Baltic Times
  • die Weltwirtschaft --> Weltwirtschaft
  • der Spiegel --> Spiegel