Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


kataloogimine:ebaselged_pealdised

EBASELGED PEALDISED

Otsielementide väljadel kasutatavad nimed ja nimetaolised väljendid, mille välja numbri määramine võib tekitada raskusi.

Mõned meie jaoks ebaolulised või arusaamatud mõisted on välja jäetud.

Lahknevused MARC21 standardist on paksus kirjas, kasutada tuleb eestikeelses veerus antud väljanumbrit.

Originaal asub http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ambiguous-headings.html

Aiad Gardens [651]
Ajaloolised paigad Historic sites [651]
Ajaloolised pargid Historical parks [651]
Akadeemiad Academies [X10]
Akvaariumid (avalikud) Aquariums, Public [X10]
Apteegid, ambulatooriumid Dispensaries [X10]
Arboreetumid, dendraariumid Arboretums [X10]
Arheoloogilised paigad Archaeological sites [651]
Arsenalid, relvakollektsioonid Armories [X10]
Arvutikeeled Computer languages [650]
Arvutiprogrammid [X50] Computer programs (under title) [X30]
Arvutisüsteemid Computer systems [650]
Arvutivõrgud Computer networks [650]
Asteroidid (individuaalsed) Asteroids (Individual) [651]
Astronoomilised objektid Astronomical features [651]
Asulad, asundused, kolooniad Collective settlements [651]
Auditooriumid Auditoriums [X10]
Autasud, auhinnad Awards [650]
Avalikud tualetid Public comfort stations [X10]
Baarid Bars [X10]
Bioloogiajaamad, katsejaamad Biological stations [X10]
Botaanikaaiad Botanical gardens [X10]
Bussijaamad, bussiterminalid Bus terminals [X10]
Börsid Stock exchanges [X10]
Büroohooned Office buildings [X10]
Dokid Docks [651]
Dünastiad Dynasties [X00]
Ehitised (näiteks tornid) Structures (nongeographic, e.g., towers) [650]
Ehitiste detailid Details, Building [650]
Ekspositsioonid Expositions [X11]
Elamud Dwellings [X10]
Elanike, kodanike keskused Civic centers [X10]
Elektrijaamad Power plants [X10]
E-suhtlusvõrgustikud [650] Electronic discussion groups [130]
Esplanaadid Esplanades [651]
Etnilised rühmad Ethnic groups [650]
Farmid, talud Farms [651]
Festivalid ja peod Festivals and celebrations [X11]
Filmid Motion pictures [X30]
Folkfestivalid Festivals, Folk [X11]
Fondid, sihtkapitalid Funds [X10]
Fordid (kantsid, valvepostid) Forts (Military posts, fortresses, etc.) [651]
Gaasimaardlad Gas fields [651]
Galaktikad Galaxies [651]
Galeriid Galleries [X10]
Geograafilised piirkonnad Geographical regions [651]
Geoloogilised vesikonnad Geologic basins [651]
Gümnaasiumid Gymnasiums [X10]
Haiglad Hospitals [X10]
Haridusasutused Educational institutions [X10]
Helisalvestiste tootemärgid Sound recording labels [X10]
Herbaariumid Herbariums [X10]
Hooldekodud Nursing homes [X10]
Hooned, ehitised Buildings [X10]
Hotellid Hotels [X10]
Iidsed linnad (enne 1500. a) Cities, Extinct (pre-1500) [651]
Ilukirjanduslikud tegelaskujud Fictitious characters [650]
Immigratsioonikeskused Immigration stations [X10]
Indiaanlaste külad Pueblos [651]
Istandused Plantations [651]
Jumalad Gods [650]
Jõed Rivers [651]
Järved Lakes [651]
Kabelid Chapels [X10]
Kaevandused, šahtid Mines [651]
Kaevandusehitised Mine buildings [X10]
Kaitsealad Conservation districts [651]
Kalmed, matmispaigad Tombs [650]
Kalmistud Cemeteries [X10]
Kanalid Canals [651]
Katedraalid Cathedrals [X10]
Katsed, katsetused Tests [650]
Katsejaamad Experiment stations [X10]
Kaubanduskeskused Shopping centers [X10]
Kaubanduskojad Boards of trade (Chambers of commerce) [X10]
Kauplused Stores, Retail [X10]
Kindlused (ehitised) Fortresses (Structures) [651]
Kinod Movie theaters [X10]
Kirikud (kasutusel või varemetes) Churches (in use or in ruins) [X10]
Klannid, kildkonnad Clans [X00]
Kloostrid Convents [X10], Monasteries [X10], Abbeys [X10]
Klubid Club houses [X10]
Kohtumajad Courthouses [X10]
Kolledžid Colleges [X10]
Kollektsioonid, kogud Collections, Public or Private [X10]
Kollokviumid Colloquia [X11]
Komeedid Comets [651]
Kommuunid Communes [651]
Konkursid, võistlused Contests [X11]
Kontserdisaalid Concert halls [X10]
Koolid Schools [X10]
Koomiksid, pildisarjad Comic strips (established under title) [X30]
Koonduslaagrid Concentration camps [X10]
Koopad Caves [651]
Korterelamud Apartment houses [X10]
Kosmosesõidukid Space vehicles [X10]
Krematooriumid Crematories [X10]
Kuninglikud dünastiad (perekonnad) Royal houses (Families) [X00]
Kunstiteosed Art works [X00, X10, X30]
Kunstnike koolkonnad Schools of artists [650]
Kunstnike rühmitised (üldnimetusena, nt prerafaeliidid) Artists' groups [650]
Kunstnike rühmitised (konkr. nimega, nt ANK’64) [X10]
Kuud, planeedi kaaslased Moons [651]
Kõrbed Deserts [651]
Laadad, messid Fairs [X11]
Linnaosad City sections (entered directly) [651]
Looduskaitsealad Wildlife refuges [651]
Loomaaiad Zoos [X10]
Lossid Castles [X10]
Lõbustuspargid Amusement parks [651]
Maade, riikide rühmad (arengumaad, komm-d riigid, islamimaad jne) [650] Countries, Group of (e.g. Developing counties, Communist countries, Islamic countries etc) [651]
Maanteed Highways [651]
Maanteekõrtsid Halfway houses [X10]
Maavaldused Estates [651]
Majad (hooned) Houses (Structures) [X10]
Majakad Lighthouses [X10]
Majanduspiirkonnad Economic zones [651]
Matusebürood Undertakers [X10]
Mered Seas [651]
Merehoovused Ocean currents [651]
Messikeskused Convention centers [X10]
Metsad Forests [651]
Monumendid (kujud, ausambad) Monuments (Structures, statues, etc.) [650]
Motellid Motels [X10]
Mudelraudteed Model railroads [650]
Muistsed võimupiirkonnad Jurisdictions, Ancient [651]
Muuseumid Museums [X10]
Mõisad Mansions [X10]
Mäed Mountains [651]
Mängud (sündmused) Games (Events) [X11]
Mänguväljakud Playgrounds [651]
Müürid Walls [650]
Näitused Shows (Exhibitions) [X11]
Näitusehooned Exhibition buildings [X10]
Observatooriumid Observatories [X10]
Ohtlike jäätmete ladustuskohad Hazardous waste sites [651]
Olümpiamängud Olympic Games (as a heading) [X11]
Ooperimajad Opera houses [X10]
Orud Valleys [651]
Pagoodid Pagodas [X10]
Pagulaslaagrid Refugee camps [651]
Paleed Palaces [X10]
Pangad Banks [X10]
Paraadid Parades [X11]
Parandusasutused Correctional institutions [X10]
Pargid Parks [651]
Parlamendihooned Capitols [X10]
Perekonnad Families [X00]
Piiblitegelased (nimelised) Biblical characters, Named [X00]
Piirkonnad ja regioonid Areas and regions [651]
Plaanid (programmid) Plans (Programs) [X10]
Planeedid Planets [651]
Planetaariumid Planetariums [X10]
Politseijaoskonnad Police stations [X10]
Postkontorid Post offices [X10]
Praamisadamad Ferry buildings [X10]
Presidendi ametihooned Presidential mansions [X10]
Programmid Programs [X10]
Projektid Projects [X10]
Prügilad Sanitary landfills [651]
Puhkealad Recreation areas [651]
Puhkekeskused, kuurordid Resorts [X10]
Pühad Feasts [650]
Pühamud (mitte kirikud) Shrines (not churches) [650]
Püramiidid Pyramids [650]
Raadiojaamad Broadcasting stations [X10]
Raadioprogrammid Radio programs [X30]
Raamatukogud Libraries [X10]
Raekojad City halls [X10]
Rahapajad Mints [X10]
Rahvapidustused, -tähtpäevad Public celebrations, pageants, anniversaries [X11]
Rahvuspargid National parks [651]
Raidkujud, ausambad Statues [650]
Rajad Trails [651]
Rantšod Ranches [651]
Raudteed Railroads [X10]
Raudteejaamad Railway stations [X10]
Raudteetunnelid Railroad tunnels [651]
Reservaadid Reservations, Indian [651]
Reservuaarid (vee-, nafta- jm) Reservoirs [651]
Residentsid Official residences [X10]
Restoranid Restaurants [X10]
Riigipiirid Boundary lines [651]
Rohumaad Grasslands [651]
Ruumid Rooms [650]
Rüütliordud Orders of Knighthood [X10]
Saared Islands, Nonjurisdictional [651]
Saatkonnad Embassies [X10]
Sadamarajatised Ports (Physical facilities) [651]
Sadamavõimud Port authorities [X10]
Sanatooriumid Sanatoriums [X10]
Satelliidid (kuud jm) Satellites (i.e. Moons) [651]
Satelliidid (tehiskaaslased) Satellites, Artificial [X10]
Saunad Bathhouses [X10]
Seminarid Seminars [X11]
Sidesatelliidid Communication satellites [X10]
Sillad Bridges [651]
Spaad Spas [X10]
Spordivõistlused Athletic contests [X11]
Spordiväljakud Sports arenas [X10]
Spordiüritused Sports events [X11]
Staadionid Stadiums [X10]
Stepid Steppes [651]
Stuupad Stupas [650]
Suguharud, hõimud Tribes (Ethnic groups) [650]
Suguvõsad Houses (Families) [X00]
Surnukambrid Funeral homes, mortuaries [X10]
Surnukuurid, morgid Morgues [X10]
Sõjalised operatsioonid Expeditions, Military [X11]
Sõjaväebaasid Military installations [651]
Sümpoosionid Symposia [X11]
Sündmused Events [650] or [X11]
Taevakehad Celestial bodies [651]
Tammid Dams [651]
Tantsusaalid Dance halls [X10]
Tarkvara [650] Software, Computer (under title) [X30]
Tasandikud Plains [651]
Teaduslikud ekspeditsioonid Expeditions, Scientific [X11]
Teatrihooned Theater buildings [X10]
Teatrikollektiivid Theater companies [X10]
Teed Roads [651]
Teenindusasutused Service stations [X10]
Tehased Factories [X10]
Tehiskaaslased, satelliidid Artificial satellites [X10]
Teleprogrammid Television programs [X30]
Templid (kasutusel ja varemetes) Temples (in use or in ruins) [X10]
Terminalihooned Terminal buildings [X10]
Tollihooned Customhouses [X10]
Tornid Towers [650]
Torujuhtmed, naftajuhtmed Pipelines [651]
Tuhamäed Coal ash sites [X10]
Tuletõrjedepood Fire stations [X10]
Tunnelid Tunnels [651]
Turniirid Tournaments [X11]
Turud Markets [X10]
Turuhooned Market buildings [X10]
Turuplatsid Agoras [651]. Marketplaces (Ancient) [651]
Tuumaelektrijaamad Nuclear power stations [X10]
Tähed (individuaalsed) Stars (Individual) [651]
Tähed (liigid) Stars (Types) [650]
Tänavad Streets [651]
Tööstusgrupid Groups of industries, Named [X10]
Töötoad Workshops [X11]
Udukogud Nebulae [651]
Usuühingud Denominations, Religious (individual) [X10]
Uurimisjaamad Research stations [X10], Ecological stations [X10]
Uurimused (uurimisprojektid) Studies (Research projects) [X10]
Vabasadamad ja vabapiirkonnad Free ports and zones [651]
Vaestemajad Poorhouses [X10]
Vanadekodud Almshouses [X10], Old age homes [X10]
Vanglad Prisons [X10]
Varieteed, revüüteatrid Music halls [X10]
Varjupaigad (heategevusasutused) Asylums (Charitable institutions) [X10]
Veeteed Waterways [651]
Veskid Mills [X10]
Viljaelevaatorid Grain elevators [X10]
Villad Villas [X10]
Vulkaanikraatrid, kaldeerad Calderas [651]
Võiduajamised, -jooksud, -sõidud Races (Contests) [X11]
Võistlused Competitions [X11]
Võistlusrajad Racetracks [X10]
Väljakud Plazas [651], Squares [651]
Väravad Gates [650]
Ööklubid Night clubs [X10]
Ühiskondlikud keskused Community centers [X10]
Ühiskondlikud liikumised Social movements [650]
Ühismajandid, ühistud [X10] Collective farms [651]
Ülikoolid Universities [X10]
kataloogimine/ebaselged_pealdised.txt · Viimati muutnud: 20.11.2019 persoon 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki