Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


kataloogimine:rollid_taeiendkirjetes

ROLLID TÄIENDKIRJETES (väli 700 |e)

Ühtlustamaks tegija rollinimetusi välja 700 alamväljal |e (teatri- jne arvustuste puhul ja mõnel muul erijuhul ka väljal 600), järgida alltoodut:

a) Rollinimetus on eesti keeles, olenemata teose keelest.
Rollinimetus väljendab isiku suhet teosesse, mitte selle isiku muid rolle või elukutset ega ametit (mitte füüsik, mükoloog, fotograaf, lavastaja jne).

b) Kui isik on täitnud teose loomisel mitut rolli, võib valida neist olulisima või märkida mitu rolli (välja korrates eri ridadel, näit. …|estsenarist, …|elavastaja; toimetaja ja tõlkija; esitaja ja sõnade autor).
Püüda vältida kahe lähedase rolli kasutamist korraga.

c) Jäetakse ära kõrvalisemad tegelased nagu tehniline teostaja, üldkoordinaator, projekti juht, assistent (ükskõik kelle), või need, kelle roll ei ole otseselt väljaandega seotud.

ROLLID TÄIENDKIRJETES

 • Adressaat – kirja saaja (arhivaalid, väli 700, raamatute puhul ei kasuta)
 • Ajakohastaja rolliks vastavalt olukorrale kas toimetaja või kohandaja
 • Animaator – multiplikaator
 • Annetaja – (vanad trükised, arhivaalid, väli 600)
 • Ansamblijuht
 • Arhiivimoodustaja – (arhivaalid)
 • Arvutigraafik
 • Asutaja – ajalehe, ajakirja, entsüklopeedia asutaja või esimene toimetaja
 • Autor - teose looja, teostaja
 • Dedikatsiooni saaja – (vanad trükised, väli 600)
 • Dekoraator, dekoratsioonide autor, kasuta kunstnik või kujundaja või lavakujundaja
 • Dirigent – koorijuhid, dirigendid, orkestrijuhid
 • Dramatiseerija – kirjandusteose teatri jaoks ümbertegija
 • Dubleerija
 • Eessõna (järelsõna) autor– mitte lihtsalt eessõna (järelsõna)
 • Esitaja – teksti lugeja, esitaja, jutustaja, ettekandja, laulja, pianist vm
 • Fotograaf – fotograafid (mitte kasutada: fotod, foto autor)
 • Gratulatsiooni autor – (vanad trükised)
 • Graveerija – (vanad trükised)
 • Helilooja – muusika autor, laulu autor, helilooja
 • Helioperaator – ka videofilmide salvestaja
 • Helirežissöör – helikujundaja, helindaja, muusikaline kujundaja, helirežissöör-restauraator (ei kasuta: hääl)
 • Idee autor – filmi idee autor, kes ei ole stsenaristi rollis
 • Illustreerija – illustreerija, jooniste autor, graveerija (mitte kasutada: illustraator)
 • Intervjueerija – saatejuht, reporter, küsitleja (mõnikord ilma rollita autor).
 • Intervjueeritav - intervjueerijale, reporterile võ küsitlejale vastaja
 • Juhendaja – väitekirjade, üliõpilastööde ja muude teaduslike tööde juhendajad, meistriklasside juhendajad muusikateavikutes; samuti õppevideotes ükskõik mida õpetavad, juhendavad isikud.
 • Kartograaf – kartograaf, kaardi koostaja
 • Keelejuht – rahvaluule teksti esitaja
 • Kirjastaja – vanade trükiste, RB puhul. Kasutada, kui roll on toodud 260 |b
 • Kohandaja – kohandaja, mugandaja, adapteerija, ümbertöötaja
 • Koguja – rahvaluule, rahvapärimuse koguja, üleskirjutaja
 • Kommenteerija – kommentaaride autor, kommentaator, seda rolli võib kasutada ka ees- ja järelsõna autorite puhul, kui on tõepoolest tegemist kommentaariga.
 • Konspekteerija – (arhivaalid)
 • Konsultant – teadustööde ja dokumentaalfilmide teaduskonsultant
 • Koostaja – koostaja, kokkuseadja, teksti koostaja, lisa koostaja (või ükskõik millise tekstiosa koostaja)
 • Koreograaf
 • Kujundaja – raamatu kunstnik, kunstiline kujundaja, kaane kujundaja, (mitte kasutada: kaas)
 • Kunstnik – lavastuste ja filmide kunstnik, taustakunstnik, kostüümikunstnik, vanaraamatu kunstnik jne
 • Köitja – (väärtuslike köidete puhul )
 • Lavakujundaja
 • Lavastaja – näitejuht
 • Libretist – libreto autor, libretist
 • Liikumise seadja – nootides, mängu- ja tantsuõpikutes jm
 • Liikumisjuht
 • Litograaf – (vanad trükised)
 • Monteerija – filmimaterjali tervikteoseks koondaja
 • Muusikajuht
 • Noodigraafik
 • Noodistaja – muusika nootidena kirjapaneja, lindilt mahakirjutaja, lindilt transkribeerija
 • Näitekirjanik
 • Näitleja, kasuta osatäitja või esitaja
 • Omanik – (vanad trükised, kasutatakse väljal 600)
 • Operaator
 • Osaleja – dokumentaalfilmis, telesaate salvestuses osaleja
 • Osatäitja – filmides, lavastustes osatäitjad, näitlejad
 • Portreteeritav
 • Produtsent – kasutatakse uute filmide puhul, vanade filmide puhul ei tarvitata rolli filmi direktor
 • Raamatukaupmees – (vanad trükised)
 • Redigeerija – nootide või vanade tekstide puhul (harva)
 • Refereerija – refereerija, vahendaja
 • Remiksija – kasutatakse helisalvestiste puhul
 • Režissöör – režissöör-lavastaja, režissöör, filmirežissöör
 • Retsenseerija – teadusliku töö retsenseerija. Kasutada juhul, kui retsensioon on kirjeldatavas teavikus olemas ja retsenseerija nimi esineb väljal 245 |c.
 • Saatejuht – telesaate salvestuses küsitleja, reporter, intervjueerija
 • Sissekirjutuse autor – (vanad trükised)
 • Tantsujuht – rahvatantsupidude juht
 • Teksti autor– näitusekataloogide, fotoalbumite, kunstialbumite vm puhul. dokfilmide pealeloetava teksti autor
 • Toimetaja – toimetajad: vastutavad, pea-, juhtivad, seeria jne toimetajad. Tehnilisele toimetajale või redaktorile täiendkirjet ei tehta.
 • Trükkal – (vanad trükised)
 • Tõlkija – ümberpanija, tõlkija, eestindaja, dokumentide tõlkija
 • Salvestaja – rahvamuusika, rahvaluule lindistaja
 • Seadja – seadja, arranžeerija
 • Stsenarist – stsenarist-lavastaja, stsenarist
 • Sõnade autor – (ei kasuta: laulutekstide autor, laulusõnade autor)
 • Vastutav väljaandja, kasuta väljaandja
 • Väljaandja – üldiselt kasutatakse ajalehtede või ajakirjade puhul, vana trükise RB puhul ka raamatud. Kasutada kui roll on toodud 245 |c
 • Ümberkirjutaja – vana käsikirjaline teavik
kataloogimine/rollid_taeiendkirjetes.txt · Viimati muutnud: 05.04.2023 persoon Kadi Mälton

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki