User Tools

Site Tools


uehtluspealkiri:uehtluspealkiri

Ühtluspealkiri

Ühtluspealkiri on teosele (nt anonüümsele klassikalisele teosele, muusikateosele) antud pealkiri, et ühendada sama teose eri pealkirjade all ilmunud väljaanded. Nt piibel

Anonüümsete teoste ühtluspealkirjad (2015)

Jadaväljaande ühtluspealkiri

Muusikateosete ühtluspealkiri (2014)

uehtluspealkiri/uehtluspealkiri.txt · Last modified: 04.03.2020 by Kadi Mälton