Andmed Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta leiate riigihangete registrist.

Hankeplaan 2017