Aruanded

Kuidas kõik alguse sai?

Loe lähemalt Mihkel Reiali ja Asko Tamme artiklist “Raamatukogud infoühiskonna kommunikatsioonisüsteemis” (ilmus Rahvusraamatukogu poolt väljaantud kogumikus “Raamatukogud ja raamatukogundus taasiseseisvunud Eestis: 1991-2001”)

25. märtsil 1998 toimus Tallinna Pedagoogikaülikoolis Ülle Soosalu magistritöö “Elektronkataloogi loomine” kaitsmine. Töö juhendajaks oli emeriitprofessor Evi Rannap, oponentideks infoteaduse magister Janne Andresoo (Eesti Rahvusraamatukogu peabibliograaf) ja infoteaduse magister Sirje Virkus (Infoteaduste osakonna dotsent, infoteaduse õppetooli juhataja kohusetäitja).