Artiklid

ELNET

Mis tehtud, mis teoksil? Kaks küsimust Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi (ELNET Konsortsiumi) tegevdirektorile Asko Tammele / Mihkel Volt // Raamatukogu (2023) nr.6, lk 24

Standardimine: vaade raamatukogust / Meelis Somelar // Raamatukogu (2023) nr.3, lk 25

Üleminek RDA-le ELNET-is / Kadi Mälton // Raamatukogu (2023) nr.3, lk 20-30
Üleminek RDA-le ELNET-is

Eesti IUG seminarid – inspiratsioon ja enneolematu kasutajakogemus / Anneli Sepp // Raamatukogu (2019) nr. 3, lk. 30-33.
ESTER-i raamatukogud pidasid tänavu 18. korda Eesti IUG suveseminare. Eesti IUG seminari esimene osa – ELNET-i haldurite kogu, kataloogijate ja märksõnastajate töörühma ning andmebaasi ISE töörühma ühisseminar toimus 20. mail Arvo Pärdi Keskuses ja seminari teine osa nädal hiljem Mokko Maahotellis Palamuse lähistel. 

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi tegevus 2017. aastal / Kristina Pai //  Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat 29/2018. Tallinn, 2019. Lk. 87-92.
Kokkuvõte: Activities of the Consortium of Estonian Libraries Network in 2017. Lk. 119

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi tegevus 2016. aastal / Mare-Nelli Ilus, Riin Olonen // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 28/2017. Tallinn, 2018. Lk. 100-104
Kokkuvõte: Activities of the Estonian Libraries Network (ELNET) Consortium 2016. Lk. 122

Eesti Raamatukoguvõrgu konsortsium 2021. aastal / Asko Tamme // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat 2021 nr. 33, september 2022 lk 97-105

21. sajandi raamatukogu – Eesti raamatukoguhoidjate tulevikuvisioon / Katre Riisalu // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat 28/2017. Tallinn, 2018. Lk. 7-13.
Mainitud on ka ELNET Konsortsiumi.

Ühine infosüsteem Eesti raamatukogudele : [Raamatukogusüsteemidest Eestis] / Riin Olonen // Raamatukogu (2017) nr. 1, lk. 15-17.

20 aastat Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi / Mare-Nelli Ilus, Riin Olonen // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat 27/2017. Tallinn, 2018. Lk. 14-24
Kokkuvõte: 20 years of the Estonian Libraries Network Consortium.  Lk.  118

Eesti mäluasutuste talveseminar 2016 / Lauri Frei, Mare-Nelli Ilus, Katri Mägi… [jt.]; talveseminaril osalenute muljed kogus kokku Kadi Kass // Raamatukogu (2016) nr. 4, lk. 24-26: fotod.

Millist raamatukogu vajab ülikool? / Martin Hallik // Raamatukogu (2016) nr. 5, lk. 13-14.
Kõne konverentsil ELNET 20 (21.-22. apr. 2015 Rahvusraamatukogus) 

ELNET 20 vaatas tulevikku / Mare-Nelli Ilus, Riin Olonen // Raamatukogu (2016) nr. 6, lk. 27-29 : fotod.
Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium tähistas 21.-22. aprillil rahvusvahelise konverentsiga 20 aasta möödumist konsortsiumi asutamisest.  

Eluviis: raamatukogundus : Ene Rieti intervjuu Riin Oloneniga // Raamatukogu (2016) nr. 2, lk. 19-20 : foto.
ELNET Konsortsiumi arendusjuht e-kataloogide ESTER Tallinn ja ESTER Tartu liitmisest ning Eesti e-varamu portaalist.

Kes mängib, see mäletab! / Terje Talv // Raamatukogu (2016) nr. 6, lk. 30-31 : foto.
Mäluasutuste suveseminarist “Kultuuripärand – avastamata rikkus” Viinistus 24.-25. augustil 2016. (15.-16. märtsil 2016 Kääriku spordibaasis toimunud Eesti mäluasutuste seminari teemaks oli “Mäluasutus – teadustöö tõhus toetaja”.)

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi tegevus 2015. aastal / Mare-Nelli Ilus // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 27/2015. Tallinn, 2016. Lk. 113-116.

Ühine tarkvarasüsteem Iirimaa raamatukogudes / Merle Koik // Võru Linna Leht (2016) nr. 11, 1. Dets.
Külaskäik Sierra süsteemi kasutavatesse Iiri raamatukogudesse.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastapreemia 2014 Riin Olonen / Mare-Nelli Ilus.// Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 26/2014. Tallinn, 2015. Lk. 51.

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi tegevus 2014. aastal / Mare-Nelli Ilus // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 26/2014. Tallinn, 2015. Lk. 111-114.

RIKSi valimisel abistavad ELNETi spetsialistid / Inge Põlma // Raplamaa Sõnumid (2015) 11. veebruar.
Raamatukogud soovivad üle minna RIKS-ile. Samuti on ministeerium kaasanud ELNET Konsortsiumi kaks juhtivspetsialisti, kes vaatavad Urania pakutud andmed

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi tegevusest 2013. aastal / Riin Olonen // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 25/2013. Tallinn, 2014. Lk. 141-144.

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi tegevusest 2012. aastal / Riin Olonen // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 24/2012. Tallinn, 2014. Lk. 132-135.

Infotehnoloogia kasutusest Eesti raamatukogudes / Riin Olonen // Raamatukogud ja raamatukogundus Eestis 2002-2012 : artiklite kogumik. Tallinn, 2014. Lk. 67-92.

ELNET Konsortsiumi aastaauhinna on 2013. aastal pälvinud Sirje Nilbe // Raamatukogu (2013) nr. 5, lk. 12.
Konsortsium tänas Sirje Nilbet panuse eest ESTER-i, EMS-i ja ISE arengusse, olles märksõnastiku haldur ning aktiivne osaleja töörühmades.

Ühisettevõtmised ELNET Konsortsiumis / Mare-Nelli Ilus // Raamatukogu (2013) nr. 5, lk. 9-12.

Teede ja vaimu infrastruktuur / Andres Kollist // Postimees (2013) 14. jaan., lk. 12.
TLÜ AR direktor kirjutab, et riigikogu tasemel oleks vaja otsust, et rahvusraamatukogu ja kuue avalik-õigusliku ülikooli raamatukogud võivad digiteerida kõiki Eestis trükitud teavikuid. Trükiste digiteerimisest Norras. TLÜ AR on üles ehitamas digiteerimiskeskust.

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi tegevusest 2011. aastal / Riin Olonen // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 23/2011. Tallinn, 2012. Lk. 155-158.

Konsortsium avalikustab oma uuendusi kaks korda aastas / Riin Olonen, Kristel Veimann, Sirje Nilbe // Raamatukogu (2011) nr. 4, lk. 22-23.
Ülevaade uuendustest e-kataloogis ESTER, artiklite andmebaasis ISE, Eesti märksõnastikus, Eesti trükise punase raamatu projektis ning digiteeritud Eesti ajalehtede andmebaasis DEA.

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi tegevusest 2010. aastal / Mare-Nelli Ilus // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 22/2010. Tallinn, 2011. Lk. 179-182.

Kataloogimine ja liigitamine ei ole asjad iseeneses / Kristel Veimann // Raamatukogu (2011) nr. 2, lk. 23.
ELNET Konsortsiumi kataloogimise ja nimenormandmete töörühma tegevusest. 

Raamatukogude ühistegevus : [Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium 2009. aastal] / Martin Hallik // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 21/2009. Tallinn, 2010. Lk. 119-120.

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium 2008. aastal / Mare-Nelli Ilus // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 20/2008. Tallinn, 2010. Lk. 179-184.

Teadusraamatukogud ja koostöö / Andres Kollist // Raamatukogu (2010) nr. 3, lk. 4-5.
Majanduslanguse tingimustes on vähenenud ka teadusraamatukogude rahastamine riigieelarvest. Elektroonilise teadusinfo hankimiseks loodi Euroopa Liidu tõukefondide vahendeid kasutades programm “E-teadusinfo”, mille elluviijaks on ELNET Konsortsium. Programmi abilrahastatakse elektrooniliste andmebaaside ostu aastatel 2010-2012. Alates 2013. aastast taastub elektrooniliste andmebaasiderahastamine riigieelarvest.

Digiteerimise tulevikku arutati Haagis / Mihkel Reial // Raamatukogu (2009) nr. 6, lk. 39-40.
19.-21. oktoobrini 2009 Haagis toimunud LIBER-EBLIDA seminar keskendus digiteerimisele Euroopa raamatukogudes. 2009. aasta sügisest esindab organisatsioonis Eestit ELNET Konsortsium.

Tartlane asub võitlusse andmebaaside eest // Tartu Postimees (2009) 11. sept., lk. 3.
MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium ELNET valis uueks esimeheks TÜ raamatukogu direktor Martin Halliku.

ELNET Konsortsiumi esimeheks valiti TÜ Raamatukogu direktor Martin Hallik / Ene Riet // Raamatukogu  (2009) nr. 5, lk. 40.
Intervjuu Martin Hallikuga ning Konsortsiumi juhatuse töö korraldaja Mihkel Reialiga. 

Eesti raamatukogud osalevad EBLIDA tegevuses / Mare-Nelli Ilus // Raamatukogu (2009) nr. 5, lk. 41.
2009. a augustis astus ELNET Konsortsium EBLIDA liikmeks, organisatsiooni tegevussuundadest. 

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium aastatel 2006-2007 / Mare-Nelli Ilus // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 18/19, 2006/2007. Tallinn, 2009. Lk. 132-138.
ELNET Konsortsiumi 10. tegevusaastat tähistati TÜR-is konverentsiga “Digitaalraamatukogu ja selle kasutaja. IV”

Digitaalse info vahendamine viiakse uuele tasemele / Ene Riet // Raamatukogu (2007) nr. 1, lk. 33.
ELNET Konsortsiumi 10. tegevusaastat tähistati TÜR-is konverentsiga “Digitaalraamatukogu ja selle kasutaja. IV”

Eesti Raamatukoguvõrgu konsortsium 2004-2005 / Mare Nelli Ilus // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 16/17. 2004/2005. Tallinn, 2007. Lk. 148-153.

ELNET Konsortsium – raamatukogude koostööprojekt / Mare-Nelli Ilus // Raamatukogu (2006) nr. 4, lk. 10-13. – Sisaldab bibliograafiat.

Kääriku talveseminar / Malle Ermel // Raamatukogu (2006) nr. 3, lk. 34.
ELNET Konsortsium tähistab oma tegevuse kümnendat aastapäeva.

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium aastal 2003 / Riin Olonen // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 15/2003. Tallinn, 2006. Lk. 118-124.

Mare-Nelli Ilus Konsortsiumi tegevdirektoriks : [teade] // Raamatukogu (2005) nr. 5, lk. 41.

Changes in legal regulation and state funding of Estonian research libraries / Jüri Järs // Research and innovation: Nordic-Baltic strategies for library development : Proceedings of the IV Nordic-Baltic Library Meeting, May 2-3, 2005, Liepaja, Latvia. Riga, 2005, lk. 94-100.

ELNET Konsortsium 2002. aastal / Riin Olonen // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 14/2002. Tartu, 2003. lk. 188-192.

Teadusraamatukogud hindavad koostööd / Anu Mõttus // Õpetajate Leht (2002) 16 august.
Intervjuu Mihkel Reiali ja Anne Valmasega teadusraamatukogude koostööst.

Teadusraamatukogude suveseminar 2002 / Riin Olonen // Raamatukogu (2002) nr. 5, lk. 34.
Ojaäärsel toimunud suveseminari korraldasid RR ja ELNET Konsortsium.

EBSCO andmebaasid kogu Eestile / Marika Meltsas // Sirp (2002) 12. apr., lk. 19.
Haridusministeerium eraldas raha ELNETile. Tänu osalemisele projektis eIFL saavad ka eraisikud andmebaase eelnevalt registreerudes kasutada.

Talveseminarist / Riin Olonen // Raamatukogu (2002) nr. 2, lk. 44.
ELNET Konsortsiumi liikmesraamatukogud Käärikul.

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium aastal 2001 / Riin Olonen // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 13/2001. Tallinn, 2002. Lk. 133-134.

Raamatukogud infoühiskonna kommunikatsioonisüsteemis / Mihkel Reial, Asko Tamme // Raamatukogud ja raamatukogundus taasiseseisvunud Eestis 1991-2001: artiklite kogumik. Tallinn, 2002. Lk. 72-81.

Uudised: raamatukogu : [Lahemaal toimus teadusraamatukogude suveseminar] // Sirp (2002) 9. Aug.
Seminari teisel päeval käsitleti ELNET Konsortsiumiga seonduvaid korraldusprobleeme ja rahastusküsimusi.

E-Eesti unistused  / Mihkel Reial // Eesti Ekspress (2001) 5. apr., lk. A6

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium [2000] / Asko Tamme. // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 12/2000. Tallinn, 2001. Lk. 150-151.

Konsortsium viib raamatukogud internetti / Mihkel Reial ; üles kirjut. Triin Soone // Postimees (2001) 20. okt., lk. 18.
Vestlus Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi juhatuse esimehega.

Konverter US-FIN ehk Kuidas rahvaraamatukogud saavad kopeerida andmeid ELNET Konsortsiumi elektronkataloogist oma kohalikku elektronkataloogi. // Raamatukogu (2001) nr. 5, lk. 41.

Kirjete konverteerimise projekt / Signe Tõnisson, Mihkel Reial // Raamatukogu (2000) nr. 5, lk. 12-13.

[ELNET Konsortsiumi talvekooli II sektsioonis räägitust] / Mihkel Reial // Raamatukogu (2000) nr. 3, lk. 44.

[ELNET Konsortsiumi] Kääriku talvekool / Janne Andresoo // Raamatukogu (2000) nr. 3, lk. 44.

Eesti raamatukoguvõrgu konsortsium 1999 / Asko Tamme // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 11/1999. Tallinn, 2000. Lk. 128-129.

Eestikeelsete raamatute rekataloogimise projekt: 1918-1944 / Anne Ainz // Raamatukogu (2000) nr. 4, lk. 16.

Eesti perioodika rekataloogimine / Luule Joost // Raamatukogu (2000) nr. 4, lk. 17.

Eesti raamatukoguvõrgu loomise kogemustest / Mihkel Reial // Infotehnoloogia haldusjuhtimises : aastaraamat 1998. Tallinn, 1999. Lk. 141-144.

ELNET Konsortsium 1998. aastal / Asko Tamme // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 10/1998. Viljandi, 1999. Lk. 115.

Andmebaaside konverteerimisest / Ülle Soosalu // Eesti Rahvusraamatukogu 80 : artiklite kogumik = National Library of Estonia 80 : collection of articles. Tallinn, 1998. Lk. 22-34.

ELNET Konsortsium 1996-1997 / Asko Tamme // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 9/1997. Tartu, 1998. Lk. 135-138.

Information system of Estonian libraries : cooperation and resource sharing issues / Jüri Järs // Fifth Anniversary International Conference “Crimea 98” : libraries and associations in the transient world : new technologies and new forms of cooperation : conference proceedings. Vol. 1. Sudak, 1998. Lk. 48-52.

ELNET Consortium and the development of collections / Asko Tamme // The  VIIth Congress of Librarians “Libraries in an OpenSociety” : in Tartu on October 22-23, 1998 : abstracts. Tartu, 1998. Lk. 11.

ELNET konsortsium 1998. aastal / Asko Tamme // Raamatukogu (1998) nr. 5, lk. 7-8.

ELNET konsortsium 1997. aastal / Asko Tamme // Raamatukogu (1998) nr. 1, lk. 41-42.

ELNET Konsortsiumi võimalused kogude koordineeritud arendamisel / Asko Tamme // Eesti raamatukoguhoidjate VII kongress “Raamatukogud avatud ühiskonnas”, 22.-23. oktoobril 1998. a. Tartus : ettekannete kokkuvõtted. Tartu,  1998. Lk. 11.

Eesti Rahvusraamatukogu areng digitaalraamatukoguks / Mihkel Reial // Rahvus ja raamatukogu : Eesti Rahvusraamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents 18. detsember 1998 : ettekannete teesid. Tallinn, 1998. Lk. 39-41.

The development of information technology and its impact of Estonian libraries / Mihkel Reial // Libraries and society : proceedings of the II Nordic-Baltic Meeting of Librarians held in Birštonas, Lithuania, May 15-17, 1997. Vilnius, 1997. Lk. 54-58.

Kuulutus: Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing ja Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium ( ELNET Konsortsium ) korraldavad 26 . märtsil algusega kl 12 Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogu konverentsisaalis ja 3 . aprillil algusega kl 12. Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsisaalis teabepäeva EESTI RAAMATUKOGUDE INFOSÜSTEEM : OLUKORD JA ARENDUSKAVAD // Õpetajate Leht (1997) 21 märts.

Leping Eesti Teadusraamatukogude infosüsteemi ostmiseks sõlmitud / Asko Tamme // Raamatukogu (1997) nr. 4, lk. 35.

Kas infoühiskond vajab raamatukogusid? Infosüsteemi loomisest maakonna ja linna keskraamatukogude / Jüri Järs // Raamatukogu (1997) nr. 3, lk. 36-39.

Eesti, Läti ja Leedu konsortsiumi aruanne raamatukogude   automatiseerimise arengust Balti regioonis / Mihkel Reial // Raamatukogu (1996) nr. 4, lk. 13-15.