Abiks raamatukogudele

Pakume kõigile raamatukogudele võimalust kasutada ELNET Konsortsiumis koostatud andmekogusid ja toetuda igapäevatöös konsortsiumis koostatud juhenditele.

Meie eesmärgiks on parandada Eestis kasutusel olevate raamatukogude e-kataloogide (ESTER, URRAM, RIKS) koostalitlusvõimet ja minimeerida raamatukogude dubleerivat tööd.

Ühtsete reeglite järgmine kirjeldamisel ja Eesti märksõnastiku märksõnade kasutamine aitab tagada raamatukogude kataloogide kvaliteedi ja loob võimaluse lingitud andmete kasutamiseks.

E-kataloogi ESTER andmete kasutamine rahvaraamatukogudes

Nii URRAMi kui ka RIKS-i raamatukogusüsteemides saab kasutada e-kataloogi ESTER kirjeid, mis on kvaliteetsed ja sisaldavad ka märksõnu. Kirjete kopeerimine e-kataloogist ESTER on lihtne ja kopeerkataloogimiseks on andmed vabalt kättesaadavad kõigile Eesti raamatukogudele.

Kuna e-kataloog ESTER kajastab kõigi säilituseksemplari saavate raamatukogude kogusid, leiab sealt praktiliselt kõik Eestis ilmunud väljaanded. Lisaks on ESTERis rikkalik valik välismaist teaduskirjandust, mida hangivad teadusraamatukogud, aga ka populaarsemat laadi välismaiseid väljaandeid Eesti kahe suurima – Tartu ja Tallinna linnaraamatukogu kogudest.

Eesti märksõnastiku (EMS) märksõnade kasutamine

ELNET Konsortsiumi hallatava Eesti märksõnastiku (EMS) kasutamine on “Rahvaraamatukogu töökorralduse juhendi” järgi kohustuslik ja EMSi märksõnu integreeritakse jooksvalt ka URRAMi ja RIKSi süsteemidesse.

Artiklite andmebaas ISE, E-varamu portaal, EBSCO teadusandmebaasid

Kõik Eesti raamatukogud saavad oma töös toetuda ELNET Konsortsiumis koostatavale artikliandmebaasile ISE ja Eesti mäluasutuste kogusid koondavale E-varamu portaalile.

ELNET Konsortsiumi kaudu on hangitud juurdepääs EBSCO andmebaasile, mis on tasuta kasutatav kõigis Eesti raamatukogudes.

Juhendid

Kõik ELNETis koostatud juhendid ja rahvusvahelised standardid (kataloogimine, liigitamine, märksõnastamine, komplekteerimine, laenutamine jm), mis ei sisalda konfidentsiaalset informatsiooni, tehakse ELNETi kodulehe kaudu huvilistele kättesaadavaks.

ELNETis koostatud juhendmaterjalid