Riigihanked

Andmed Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta leiab riigihangete registri kaudu.

Alla riigihanke piirmäära jäävaid ostusid reguleerib ELNET Konsortsiumi hankekord.

Hankeplaan 2021