Juhatus

Krista Aru

juhatuse esimees
Tartu Ülikooli raamatukogu direktor

Janne Andresoo

Eesti Rahvusraamatukogu direktor

Andres Kollist

Tallinna Ülikooli raamatukogu direktor

Tõnis Türna

Rahvusarhiivi Tartu kasutusosakonna juhataja