Juhatus

Krista Aru

juhatuse esimees
Tartu Ülikooli raamatukogu direktor

Andres Kollist

Tallinna Ülikooli raamatukogu direktor

Kristina Pai

Tartu Linnaraamatukogu direktor

Tõnis Türna

Rahvusarhiivi Tartu kasutusosakonna juhataja