Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (ELNET Konsortsium) on põhikirja järgi raamatukogude avalike huvide ühiseks teostamiseks asutatud mittetulunduslik ühendus.

1996. a. moodustatud ELNET Konsortsium haldab ja arendab:

Nii ESTER, ISE, EMS kui ka E-varamu on kõigile avatud andmekogud ja neist on saanud oluline allikas ka ELNETisse mittekuuluvate Eesti mäluasutuste ning kõigi rahva-, kooli- ja erialaraamatukogude jaoks. Ka ELNETis koostatud juhendid on avalikult kättesaadavad kõigile huvilistele.

Lisaks sellele koordineerib ELNET teadusandmebaaside ühishankeid ja töötab välja nimetatud tegevusteks vajalikke juhendmaterjale.

Konsortsiumi eelarve kujuneb liikmemaksudest, teenustasudest ja toetustest. Haridus- ja Teadusministeeriumi riigieelarveline eraldis ESTERi ja ISE hoolduseks ja arenduseks oli 2019. a. 153 068 eurot, e-teadusandmebaaside soetamiseks 3 121 363 eurot ja E-varamu portaali arendamiseks 50 000 eurot. Jooksvalt taotletakse tegevustele lisafinantseerimist erinevatest allikatest.

ELNETisse kuuluvad 9 liikmes- ja 10 partnerraamatukogu, kes kõik osalevad e-kataloogi ESTER loomisel, mida vahendatakse ka E-varamu portaalis. Sisulised otsused andmekogude arendamiseks tehakse ELNETi üheksas töörühmas, jooksvaid ülesandeid täidavad 16 töötajat (kokku 4,15 täistöökohta ja 4 käsunduslepinguga töötajat).

Andmekogude haldamisel on ELNETi partneriteks firma Innovative Interfaces Inc. (e-kataloog ESTER, Eesti artiklite andmebaas ISE) ning Convit GmbH (E-varamu portaal). ELNET teeb koostööd järgmiste rahvusvaheliste organisatsioonide ja kogukondadega:

  1. EIFL (Electronic Information for Libraries) Konsortsium – rahvusvaheline konsortsium, mis korraldab kirjastajatega läbirääkimisi, et tagada soodustingimustel juurdepääsulepingud olulistele teadusandmebaasidele.
  2. IUG (Innovative Users Group) – firma Innovative Interfaces tarkvara kasutajate rahvusvaheline grupp.
  3. Nordic IUG – firma Innovative Interfaces tarkvara kasutajate Põhja- ja Baltimaade grupp.
  4. Europeana – Euroopa Komisjoni kultuuripärandi digitaalne platvorm, mille kaudu edastatakse E-varamu portaali andmeid Europeana portaali.