Eesti märksõnastik

EMS

Eesti märksõnastik (EMS) on kõiki ainevaldkondi hõlmav tesauruse struktuuriga märksõnastik raamatute, perioodikaväljaannete, artiklite, nootide, helisalvestiste, kaartide jm teavikute eestikeelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks.

Eesti märksõnastik loodi Eesti Rahvusraamatukogu hallatud „Eesti üldise märksõnastiku“ ja Tartu Ülikooli Raamatukogu hallatud märksõnastiku INGRID liitmise teel. EMS avalikustati 2009. a. mais. Märksõnastiku koostamises osalevad: Eesti Rahvusraamatukogu, Tartu Ülikooli Raamatukogu, Balti Kaitsekolledži Raamatukogu ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia raamatukogu.

EMSi maht on üle 61 000 märksõna ja äraviiteterminit (sünonüümi). Täpse ülevaate annab leht EMS arvudes. Märksõnastik sisaldab ka kohanimesid, kuid ei sisalda isikute, asutuste ega organisatsioonide nimesid. Märksõnastikku tehtavad muudatused kajastuvad reaalajas.

EMSi märksõnu kasutatakse

 • e-kataloogis ESTER,
 • Eesti artiklite andmebaasis ISE,
 • rahvusbibliograafia andmebaasis ERB,
 • RR digitaalarhiivis DIGAR,
 • rahvaraamatukogude koondkataloogis URRAM,
 • raamatukogusüsteemi RIKS kasutavates raamatukogudes.

Rahva- ja kooliraamatukogudes on „Eesti märksõnastiku“ kasutamine teavikute märksõnastamiseks kohustuslik.

EMS võimaldab

 • sirvida märksõnu ainevaldkondade kaupa;
 • sirvida eraldi vormi- ja žanrimärksõnu ning ajamärksõnu;
 • otsida märksõnu sõna alguse või sõna osa järgi ning ingliskeelse vaste järgi;
 •  vaadelda otsitulemusi sõnaloendite ja täiskirjetena;
 • koguda huvipakkuvad sõnad valimisse;
 • printida, saata e-postiga või salvestada oma arvutisse sõnaloendeid ja kirjeid;
 • otsida soovitud märksõnaga nii ELNET Konsortsiumi kui ka Eesti Rahvusraamatukogu andmebaasides ja Google’is;
 • tellida e-postiga püsiteadistus uute, muudetud ja kustutatud märksõnade kohta;
 • saada masin-masin-päringutele vastuse inimloetava MARC-kirjena, masinloetavas MARC21-vormingus või MARCXML-vormingus.

EMSi kasutatakse aastas ligi 57 000 korda, keskmine külastus on 6 minutit. Lisaks Eestile on kasutajaid veel 90 riigist (Prantsusmaa, Soome, USA, Suurbritannia, Läti, Saksamaa, Venemaa, Hiina,Türgi jt).

EMSi märksõnu kasutatakse e-kataloogis ESTER, artiklite andmebaasis ISE, rahvaraamatukogude koondkataloogis URRAM, raamatukogude info- ja kataloogisüsteemi RIKS kasutatavates raamatukogudes ja mitmel pool mujal. Märksõnastiku põhjal uuendatakse regulaarselt märksõnanormikirjeid e-kataloogis ESTER ja artiklite andmebaasis ISE ning Eesti raamatukogusüsteemides Urram. Uuendused jõuavad baasidesse kas jooksvalt või laaditakse kord kuus.

ELNETi avaandmete portaal pakub kõigile võimaluse ELNETi andmekogude avaandmeid kasutada.

Märksõnastikku haldab Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium, vastutusvaldkonnad on jagatud raamatukogude vahel.

Vaata ka

EMS arvudes

Eesti märksõnastiku põhimäärus

Artiklid

Andmebaasi EMS juhend

Tagasiside: ems@elnet.ee