Tegevus

Aruanne 1997

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium on 1996.a. moodustatud mittetulundusühing, mille eesmärk on Eesti raamatukogude ühtse arvutitel ja arvutivõrkudel baseeruva informatsioonisüsteemi arendamisele ja haldamisele igakülgne kaasaaitamine.

1997.a. toimusid üksteist konsortsiumi üldkoosolekut, konsortsiumi põhikirja muudeti seoses uue mittetulundusühingute seaduse kehtima hakkamisega ning konsortsium registreeriti äriregistris. Konsortsiumi juhtorgan on üldkoosolek, juhatus on üheliikmeline, koosneb ainult esimehest. 1997.a. valiti Eesti Raamatukoguvõrgu Konsorstiumi esimeheks üheks aastaks Mihkel Reial. Konsortsiumi igapäevatööd juhib tegevdirektor. Esimees tasu ei saa, palgalised kohad on tegevdirektor ja projektijuht. Kuni veebruarini 1997.a. oli tööl täiskohaga tegevdirektor (töötasu 8000.- kr), alates veebruarist olid tööl kohakaasluse alusel tegevdirektor (4600.- kr kuus) ja projektijuht (4600.- kr kuus). Kokku maksti töötasuna koos tulumaksuga 1997.a. 116 546.- krooni.

1996.a. taotles Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium Eesti raamatukogude infosüsteemi tarvis stipendiumi Andrew W. Melloni Fondilt Ameerika Ühendriikides. Fond eraldaski, peale põhjalikku kaalutlemist ja Eesti seadustega tutvumist Eesti raamatukogudele 580 000 dollarit infosüsteemi tarkvara ja andmebaaside peaserverite ostmiseks. Selle raha kulutamisest peab Konsortsium iga aasta aru andma ja stipendiumi kulutamise tähtaeg on detsember 1999.a. Konsortsiumi taotlusel liideti Andrew W. Melloni Fond organisatsioonide nimekirja, kellelt tagastamatu abina saadud rahaga tehtud ostud on käibemaksuvabad.

Olulisim sündmus oli lepingu sõlmimine Ameerika Ühendriikide tarkvaratootja, Innovative Interfaces, Inc-ga Eesti raamatukogudele ühtse arvutisüsteemi tarnimiseks. Leping sõlmiti 9.juunil 1997.a. Lepingu järgi peaks 1998.a. lõpuks töötama ühtne arvutisüsteem suurtes teadusraamatukogudes. Konsortsium maksis esimese, 50% mahus sissemakse tarnijale, ülejäänud summa makstakse vastavalt süsteemi tegelikule rakendamisele, reaalselt hinnates 1999.a. esimeses pooles.

14.aprillil 1997.a. sõlmiti leping ja osteti andmebaaside keskserverid MicroLink Süsteemide AS-ilt koos teenindusega kuni 2000.a. lõpuni ja kooskõlastatult Andrew W. Melloni Fondiga 12 õppeklassi arvutit AS-ilt Astrodata novembris 1997.a.

1997.a. sügisel alustati süsteemi koolitusega Tallinnas ja Tartus. Samuti sobitati koostöös tarnijaga süsteemi põhiparameetreid Eesti oludele.

1998.a. peaülesanne on süsteemi käivitamine ning lugejatele ja raamatukogudele kättesaadavaks ja kasutatavaks tegemine.

Asko Tamme
Mihkel Reial