E-ajakirjade täistekstide otsitavaks muutmine Google Scholar’is

Elektrooniliste väljaannete kasutusaktiivuse tõstmiseks ja kättesaadavuse parandamiseks tehti koostööd Google’iga.

Ühishankes osalevad ülikoolid (TÜ, TLÜ, TTÜ) kirjeldasid tellitud e-ajakirjade andmebaasid ScholarSFX baasis ning lingid ülikoolide tellitud e-ajakirjade artiklite täistekstidele muutusid Google Scholar’is nähtavaks.