E-kataloogi ESTER rikastamine kaanepiltide jm lisainfoga, kaanepiltide andmebaasi EPIK loomine

Projekti rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond
EL regionaalarengu fond

Pärast pikki ettevalmistusi õnnestus 2018. aastal saada rahastus ja 2019. aastal läbi viia projekt, mille tulemusena valmis e-kataloogiga ESTER ja raamatukogusüsteemiga Sierra integreeritud lahendus, mis võimaldab lisada e-kataloogile ESTER raamatute, CD-de, DVD-de jt väljaannete kaanepilte, sisukokkuvõtteid ja sisukord ning muuta e-kataloog seeläbi informatiivsemaks ja atraktiivsemaks.

Seni (aastast 2009) oli e-kataloogis kasutusel rakendus, mis kasutas andmeallikana vaid Google Books’i. Uue lahenduse juures kasutame kaanepiltide jm sisu allikatena nii konsortsiumi raamatukogude digiarhiive kui ka väliseid keskkondi (nt LibraryThing, GoogleBooks) ning võimalusel ka raamatupoodide infot.

Loodud tarkvara keskmeks on andmebaas, millel on funktsionaalsus:

  • päringutele vastamiseks;
  • uute andmete lisamiseks (nii üksikfailide kui kogumite kaupa);
  • täiendavate teenusepakkujate (andmeallikate) integreerimiseks;
  • teistele infosüsteemidele teenuse vahendamiseks;
  • andmebaasi ja päringute haldamiseks.

EPIK

Arendaja: Avalanche Laboratory OÜ
Testipartner: CGI AS

Andmebaas, mis konsortsiumisisese nimekonkursi tulemusel sai nimeks EPIK, võetakse e-kataloogis ESTER kasutusele 2020. aasta alguses.

Projektijuht: Urmas Sinisalu