E-kataloogide ESTER Tallinn ja ESTER Tartu liitmine. Üleminek tarkvarale Sierra

2014. aastal sai ELNET Konsortsiumi liikmes- ja partnerraamatukogude ühistööna teoks e-kataloogide ESTER Tallinn ja ESTER Tartu liitmine. Ühisele veebikataloogile loodi uus disain ja infosüsteem viidi üle uuele tarkvarale Sierra.

1998. aastal suuremates Eesti raamatukogudes kasutusele võetud Innovative’i tarkvara töötas paralleelselt kahes iseseisvas infosüsteemis – Tallinnas ja Tartus. Lugejatele oli kaks eraldi andmebaasi – Tallinna raamatukogude (7 raamatukogu) e-kataloog tallinn.ester.ee ja Tartu raamatukogude (5 raamatukogu) e-kataloog tartu.ester.ee, mille hoolduse ja arendamisega tegeldi samaaegselt.

Kahe andmebaasi liitmist olid konsortsiumi raamatukogud kaalunud ligikaudu kümme aastat. Küsimusi vaeti nii korralduslikust, tehnilisest kui ka rahalisest küljest. Probleemiks oli viimastel aastatel ka krooniline eelarvepuudujääk arendustegevuse rahastamiseks. Lugejaid, kes on nii Tallinna kui Tartu raamatukogude kasutajad, ootasid samuti ühist e-kataloogi.

2011. aasta aprillis esitles Innovative iga-aastasel IUG konverentsil San Franciscos uut raamatukogusüsteemi lahendust Sierra, mida pakuti nii kohapeal paigaldatava tarkvarana kui ka pilve majutatud lahendusena (mõlemal juhul oli uue tarkvara kasutuselevõtt tasuline teenus).

Alates Sierra tulekust senist Millenniumi tarkvara enam edasi ei arendatud, seega tuli hakata planeerima ja ette valmistama tarkvara vahetust. Plaan võtta kasutusele uus Sierra tarkvara sai uueks ajendiks ka Tallinna ja Tartu infosüsteemide liitmisele. 2011-2012 kaardistati kahe süsteemi koodide, parameetrite ja seadete erinevused, et hinnata liitmise võimalikkust. ESTERi raamatukogud pidasid ühisest andmebaasist saadavat tulu suuremaks kui liitmisega kaasnevaid võimalikke probleeme. Kahe paralleelselt töötanud infosüsteemi liitmiseks tehtavaid kulutusi käsitleti pikaajalise investeeringuna, kuivõrd kahe asemel ühe süsteemi ülalpidamine ja arendamine (nii riist- kui tarkvara silmas pidades) võimaldab hoolduskulusid tunduvalt vähendada ning seega senisest rohkem ressursse arendustesse suunata.

Iga-aastases haridus- ja teadusministeeriumile esitatavas riigieelarvelise eraldise taotluses selgitati mitme aasta jooksul põhjalikult andmebaaside liitmise temaatikat ja taotleti sellele toetust. 2013. a lõpus tuli ministeeriumist rõõmustav teade raha eraldamise kohta andmebaaside liitmiseks, kulutamise tähtajaga 31.12.2014.

Paljusid raamatukogu valdkondi kaasava suurprojekti läbiviimiseks loodi ESTERi raamatukogude spetsialistidest erinevad fookusgrupid, kes tegelesid järgmiste teemadega:

 • serverite hankimine,
 • bibliokirjete liitmise reeglid,
 • normikirjete liitmise reeglid,
 • re-indekseerimine,
 • re-skoopimine,
 • ühine veebikataloog.

Koostati ajakava:

 • Tartusse hangitakse ja seadistatakse ühise süsteemi jaoks uus server (tehtud 24.02. 2014)
 • Tallinna süsteem viiakse üle uude serverisse (tehtud 24.02.2014)
 • Tartu süsteem liidetakse uude serverisse alates 23.06, algab andmete migratsioon. Liitmise käigus kanti Tartu lugejate, biblio-, eksemplarikirjete jm andmed Tallinna andmebaasi ja sellega seoses olid Tartu raamatukogud mõnda aega suletud.
 • Kataloogimine ühises süsteemis alates 2.07,
 • Komplekteerimine ja perioodika ühises süsteemis  alates 3.07,
 • Laenutus ühises süsteemis alates 9.07,
 • Avati ühine e-kataloog ESTER  (uus aadress www.ester.ee) alates 9.07
 • Sierra tarkvarale üleminekuks seadistatakse täiendav server (DB) (tehtud 25. 06.2014)
 • Ühine süsteem viiakse üle Sierrale 6.10.

9. juuliks 2014 olid infosüsteemi iseseisvad osad koostöös tarkvara omanikfirmaga (Innovative Interfaces Inc, USA) liidetud nii tarkvara kui ka andmete osas. Ühine uue disaini ja uue aadressiga e-kataloog ESTER (www.ester.ee) oli kasutajatele avatud. Sellele eelnes põhjalik töö kirjete liitmise reeglite kehtestamisel, andmete eelneval ühtlustamisel ja liitmise testimisel.

Liitmise tulemusena oli ESTERist võimalik leida andmeid korraga 15 raamatukogust. E-kataloog ja Minu ESTERi leht said kasutajasõbralikuma kujunduse, lihtsustati sisselogimist, avardati tellimisvõimalusi ja täiendati kasutusjuhendit. Uue kataloogi disaini töötas välja Mindworks Industries OÜ.

6. oktoobril võeti kasutusele ühises raamatukogusüsteemis Sierra tarkvara.

Tõenäoliselt ei jätnud andmebaaside liitmisega seotud tegevused 2014. aasta jooksul puudutamata ühtegi raamatukogutöötajat, sest tuli teha keerulisi otsuseid, mis määrasid raamatukoguhoidjate tegevuse pikaks ajaks tulevikus.

Siiani toimub liidetud andmebaasi korrastamine, sest kahe baasi liitmisega kaasnes suur hulk topeltkirjeid. Liidetud andmebaasi ühtlase kvaliteedi saavutamine vajab edaspidigi raamatukogude ühist panust, igapäevaselt tegeletakse andmebaaside liitmisel tekkinud topeltkirjete liitmise ja kirjete toimetamisega.

Kahe süsteemi liitmise ja uue tarkvara kasutuselevõtu projektijuhiks oli konsortsiumi arendusjuht Riin Olonen.

E-kataloogide ESTER Tallinn ja ESTER Tartu liitmine pälvis Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu auhinna Aasta tegu teadusraamatukogus 2014.