Projekt Eesti E-varamu ja kogude säilitamine (teine etapp)

Projekti algus 15.11.2020
Projekti lõpp 31.05.2023
Projekti eelarve: 430 000EUR

E-varamu portaali teekaardi projekti lühikirjeldus

E-varamu portaali arendustööd lähtuvad eesmärgist luua võimalikult täielik Eesti teadus- ja kultuuripärandi kogum, mis hõlmab võimalikult paljude Eesti mäluasutuste kollektsioone.

Projektiga on kavas arendada E-varamu portaali kasutaja ja administreerimise poolt sh: arendada otsingumootorit, suurendada indekseerimisvõimekust, isikute andmebaasi funktsionaalsuse lisamine ja tehnilise võimekuse tagamine avatud teadusandmebaaside liidestamiseks E-varamu portaaliga.

Selle tulemusena on E-varamu portaali otsiteenuste tulemus adekvaatsem, kasvab kiirus ja otsingute tabamuste protsent. Tarkvara edasiarenduse tulemusena on otsingutulemuste kuvamine kiire ja tulemus on nähtav vahetult E-varamu ekraanilt, olenemata andmemahtude hulgast. Lisavõimalusena tekib isikupõhine otsing, mis baseerub E-varamu portaalis indekseeritud metaandmetele, milles on vastavaid isikuid nimetatud. Projektiga välistatakse süsteemi iganemine ja tagatakse rahvusvaheliselt vajalik tase ning eesti teadustulemuste integreeritus rahvusvahelisse kogukonda. Läbi intelligentsete esitlussüsteemide luuakse hästi organiseeritud süsteem suurest, järjest kasvavast E-varamu andmemahust soovitud andmete otsimiseks.

Luuakse võimalused Eesti teadusandmebaasides ühisotsingute teostamiseks E-varamu portaali kaudu, E-varamu portaaliga liidestatakse Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Filmiarhiivi kogud ning otsingutulemused kuvatakse võimalikult vahetult E-varamu portaalis.

Lisaks tagatakse E-varamu portaali koostalitlusvõimelisus Euroopa Digitaalraamatukogu – Europeana infrastruktuuriga.

EL regionaalarengu fond

Eesti E-varamu ja kogude säilitamine (teine etapp) E-varamu portaali organisatoorne struktuur

E-varamu nõukogu koosseis

E-varamu juhtimiseks ja lepingu täitmiseks moodustatakse nõukogu, mille koosseisu kuuluvad kõigi poolte esindajad järgnevalt:

juhtpartner – kaks esindajat Tartu Ülikool
partner 1 – üks esindaja Tallinna Ülikool
partner 2 – üks esindaja Eesti Rahvusraamatukogu
partner 3 – üks esindaja Eesti Kirjandusmuuseum
partner 4 – üks esindaja ELNET Konsortsium
partner 5 – üks esindaja Rahvusarhiiv
üks Haridus- ja teadusministeeriumi esindaja
üks Kultuuriministeeriumi esindaja

E-varamu portaali töögrupi koosseis

Peeter Kondratjev – E-varamu portaali projekti töörühma juht
Sven Põder – E-varamu portaali projekti tellijapoolne jurist
Kalev Pihl – E-varamu portaali projekti tellijapoolne konsultant
Lauri Leht – Rahvusarhiivi esindaja
Riin Olonen – ELNET Konsortsiumi esindaja
Andres Kimber – Muinsuskaitseamet pärandihalduse osakonna juhataja
Siim Liivand – Talllinna Tehnikaülikooli Raamatukogu esindaja
Piret Zettur – Tartu Ülikooli Raamatukogu esindaja
Tiit Kroon – Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu esindaja
Marju Mikkel – Eesti Kirjandusmuuseumi esindaja
Urmas Sinisalu – Eesti Rahvusraamatukogu esindaja
Jaanus Lillenberg – Eesti Rahvusringhääling esindaja

Projekti plaan

evaramu 2

Projekti etapid ja tööd

Etapp ja teostatav töö Tulemus Tegevuse teostaja Algus Lõpp
1. E-varamu portaali indekseeritud andmeallikate arvu suurendamine E-varamu portaaliga on liidestatud Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Filmiarhiivi kogud ELNET Konsortsium 15.11.2020 31.05.2023
2. E-varamu portaali agregeerimine Euroopa Digitaalraamatukoguga Europeana E-varamu portaal on koostalitlusvõimeliselt integreeritud Europeana võrgu- ja andmeteenustega ELNET Konsortsium 15.11.2020 31.05.2023
3. E-varamu portaali otsingumootori arendamine, indekseerimisvõimekuse suurendamine, isikute andmebaasi funktsionaalsuse lisamine; tehnilise võimekuse tagamine avatud teadusandmebaaside liidestamiseks E-varamu portaaliga Loodud on lingitud isikute andmebaasi funktsionaalsus ja võimekus teostada ühisotsingut liidestatud teadusandmebaasidest ELNET Konsortsium 15.11.2020 31.05.2023
4. Multi-pilditehnika stuudio tarkvarade seadistamine, töövoogude automatiseerimine, andmebaasi loomine ning liidestamine DataCite’i ja E-Varamuga Tulemuseks on andmebaas, mis sisaldab süstematiseeritud teadusandmeid ning on APIde vahendusel liidestatud E-Varamuga Tartu Ülikool (taotleja). 01.09.2020 01.08.2023
5. Audio-visuaalse ainese masinloetavale kujule viimine, andmestiku varustamine metaandmetega, salvestusmahu soetamine (virtuaalne kelder KIVIKE) Tagatakse kultuurilooliste teaduskollektsioonide heli- ja videosalvestiste masinloetavus, laieneb kasutajatele avatud rariteetsete ja raskesti ligipääsetavate andmete hulk E-varamu portaalis Eesti Kirjandusmuuseum 01.02.2020 01.08.2023

Lingid

Eesti E-varamu ja kogude säilitamine (teine etapp) ETIS

Eesti E-varamu ja kogude säilitamine (teine etapp) TÜR