Eesti artiklite andmebaasi ISE loomine

2. jaanuaril 2009 avati kasutajatele Eesti artiklite andmebaas “Index Scriptorum Estoniae ISE” (ise.elnet.ee). Andmebaasi koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete põhjal, aluseks nii trükis ilmunud kui ka võrguväljaanded. Artiklikirjed on seotud e-kataloogiga ESTER ja digitaalarhiividega. Alates 1.01.2017 koostatakse andmebaasi ISE valikuliselt raamatukogude teemabaasidest lähtuvalt.

Alates 1990. aastate lõpust on raamatukogud otsinud tarkvara, mida kasutada artiklite andmebaaside koostamiseks. Artiklite andmebaase koostati varemgi, kuid lokaalsete baasidena, kasutades erinevaid tarkvaralisi lahendusi. Alates Innovative’i tarkvara kasutuselevõtust 1999 bibliografeeriti artikleid mitme aasta jooksul Tallinna ja Tartu e-kataloogides koos teiste väljaannetega. Regulaarselt toimus kirjete kopeerimine Tartu ja Tallinna andmebaasi vahel, et andmebaasid sisaldaksid Eestis ilmunud artiklite kohta ühesugust infot. Kasutajatelt nõudis see tähelepanelikkust, et vahet teha raamatute ja artiklite kirjetel. Jaanuaris 2007 kogunes ümarlaud, kus taas tõstatati Eesti ühise artiklite andmebaasi teema. Kaheteistkümne ELNET Konsortsiumisse kuuluva raamatukogu koostöö tulemusena kirjutati 16. juunil 2008 alla ühiste kavatsuste protokollile, millega otsustati hakata koostama e-kataloogist ESTER eraldi seisvat ühist artiklite andmebaasi. Protokollis fikseeriti ka andmebaasi loomise ja edasise haldamise üldised põhimõtted, kinnitati andmebaasi nimi ja visuaalne identiteet.

Eesmärk oli: 

 • teha ühises keskkonnas kättesaadavaks Eesti raamatukogude inforessursid,
 • anda kasutajatele ühisotsingu võimalus erinevates raamatukogudes koostatavates artikliandmebaasides,
 • pakkuda tarkvaralahendust ka teiste bibliograafiliste andmebaaside pidamiseks.

Ühise andmebaasi nimeks kinnitati “Index Scriptorum Estoniae ISE”. Andmebaasi loomiseks osteti firmalt Innovative Interfaces tarkvara Millenniumi täiendav moodul Reference Database. 

Raamatukogud leppisid kokku ka bibliografeerimise põhimõtetes. Andmebaasi koostati Eestis ilmuvate ja väliseesti kogumike, jätkväljaannete, ajakirjade ja ajalehtede põhjal (bibliografeeritavate väljaannete nimekirja haldas ELNETi analüütika töörühm). Välisteavikutest bibliografeeriti ainult Estonicat sisaldavaid artikleid.

Bibliografeerimisele ei kuulunud:

 • väljaanded, mis käsitlevad spiritismi, hiromantiat, astroloogiat, numeroloogiat jm pseudoteadusi,
 • väljaanded, mis sisaldavad usupropagandat,
 • koolialmanahhid,
 • reklaamväljaanded,
 • erootikaajakirjad.

Bibliografeerimise tähtajad lepiti kokku järgnevalt:

 • kogumikud poole aasta jooksul peale raamatukokku saabumist,
 • ajakirjad ühe kuu jooksul peale raamatukokku saabumist,
 • nädala- ja päevalehed raamatukokku saabumise päeval (nädalavahetusel ilmunud lehed järgmisel tööpäeval).

Andmebaas avati kasutajatele 2. jaanuaril 2009. aastal. Samal päeval alustasid raamatukogud jooksvat bibliografeerimist uues andmebaasis. Selle algse seisu moodustasid e-kataloogist ESTER 2008. aasta detsembris üle kantud artiklikirjed. Uue eraldiseisva artiklite baasi loomisel kustutati artiklikirjed e-kataloogist ESTER.

Andmebaasi ISE laaditi ka  raamatukogudes koostatud artiklibaasid (nt Rahvusraamatukogu humanitaar- ja sotsiaalteaduste artiklite andmebaas ISE, Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu Biblioserveri baasid jne) ja loodi võimalus enda teemabaaside loomiseks. Andmebaasis ISE jagunevad kirjed kümnesse temaatilisse alambaasi:

 • haridus;
 • humanitaaria;
 • keel ja kirjandus;
 • kunst, muusika, teater, film;
 • ühiskonnateadused;
 • loodus- ja täppisteadused;
 • meditsiin ja tervishoid;
 • maamajandus ja keskkond;
 • sport, turism, vaba aeg;
 • tehnika, tööstus, ehitus, IT.

2014. aastast, kui ELNETi raamatukogud võtsid raamatukogusüsteemi tarkvarana kasutusele Sierra, on otsitud uut tarkvaralist lahendust artiklite andmebaasi jaoks, sest senist Millenniumi tarkvara enam edasi ei arendata.
2019. aastal viiakse Eesti artiklite andmebaasi tarkvara samuti üle Sierrale ja andmebaas saab ka uue kujunduse.