ELNETi digitaalraamatukogu arendusprojektid, projekt MIDAS

2002. aastal algas ELNETi digitaalraamatukogu arendusprojekt MIDAS – Mikrofilmide Digiteerimise ja Arhiveerimise Süsteem, mis oli aluseks tulevasele DEA-le. 2002. aasta toimus üldine planeerimine, seejärel loodi tehniline keskkond ja algatati pilootprojekt riistvara testimiseks, digiteerimistehnoloogia ja edasise töökorralduse põhimõtete väljatöötamiseks.

2003. aastal toimus arendustegevus peamiselt digiteerimise administreerimise, digiteeritud pildifailide indekseerimise ja nende edasise veebis esitlemise tarkvara loomisel ja arendamisel. Aasta lõpul hangiti keskne server pildifailide indekseerimiseks ja esitlemiseks veebis, millega loeti konsortsiumi digiteerimiskeskus looduks. 2003. aastal alustas Rahvusraamatukogu digiteerimiskeskuses Eesti ajalehtede digiteerimise ja saadud pildifailide indekseerimisega.

2004. aastast ühinesid tööga ka TPÜ Akadeemiline Raamatukogu ja Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu.

Digiteerimiskeskuse riist- ja tarkvara haldamise ja arendamise eest vastutas ELNET Konsortsium, digiteerimine ja pildifailide indekseerimine oli ühistöös osalevate raamatukogude kanda.