ELNETi digiteerimiskeskuse loomine

2003. aasta lõpus loodi ELNET Konsortsiumi digiteerimiskeskus.

Hangiti vastav riistvara – mikrofilmiskänner, tasapinnaline skänner ja keskserver. Loodi skaneerija töökoht ja koostöös osalevate raamatukogude jaoks ka pildifailide indekseerijate töökohad. Loodi esimene versioon pildifailide indekseerimise ja veebis esitlemise tarkvarast.

2003. aastal alustati Rahvusraamatukogus paiknevas ELNETi digiteerimiskeskuses mikrofilmitud Eesti ajalehtede digiteerimist ja saadud pildifailide indekseerimist. 2004. aastast ühinesid antud tööga ka TPÜ Akadeemiline Raamatukogu ja Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu.

21. aprillil 2004 sõlmiti Rahvusraamatukogus neljapoolne (ELNET, RR, TPÜAR, KMAR) koostööleping.

Digiteerimiskeskuse riist- ja tarkvara haldamise ja arendamise eest oli vastutav Konsortsium ning digiteerimine ja pildifailide indekseerimine oli ühistöös osalevate raamatukogude kanda.