ESTERi ikoonide projekt

24. oktoobri 2006 otsustati haldurite kogus uurida, kas oleks võimalik ESTERi uute ikoonide väljatöötamisel kasutada EKA tudengite abi (näiteks teha seda mõne õppeaine praktilise töö käigus).

Eesti Kunstiakadeemia Avatud Akadeemia graafilise disaini eriala professor Villu Järmut nõustus koostööga. 2. kursuse tudengitele koostati ELNETi haldurite kogu nägemuse põhjal lähteülesanne, millest sai kursuse kevadsemestri üks õppeülesannetest. Mai lõpuks olid üliõpilased koos juhendajaga valinud välja 10 tööd, mis edastati ELNETile.

Saadud ikoone hinnati 11.-12. juunil 2007 Vormsil peetud Eesti IUG suveseminaril. Üksmeelse hääletuse tulemusena valiti välja Mark Tarnašinski ikoonid ja võeti need e-kataloogis 2007. a. suvel kasutusele.