Eurokonversioon infosüsteemis ESTER

Seoses euro kasutuselevõtuga Eestis 2011. aastal oli vaja Infosüsteemis ESTER leida lahendus ja luua tarkvararakendus väljaannete hindade, viiviste jms konverteerimiseks eesti kroonidest eurodesse. Summad tuli lugejatele kuvada paralleelselt kahes vääringus terve aasta vältel.

Muudatuste tegemiseks peeti läbirääkimisi infosüsteemi tarkvara omanikfirmaga Innovative Interfaces Inc. Kuna vastava teenuse tellimise hind Innovative’ilt ületas raamatukogude võimalusi, otsisid konsortsiumi spetsialistid isekeskis alternatiivseid lahendusi. Esile võib tuua  Urmas Sinisalu märkimisväärset panust probleemi lahendamisel. Tänu tema leidlikkusele ja riskivalmidusele oma tarkvaralahenduse idee ellu rakendada, loobusid konsortsiumi raamatukogud Innovative Interfaces Inc pakutud arendusest ning säästsid märkimisväärse rahasumma.

Suur osa täiendavatest muudatustest infosüsteemis tehti konsortsiumis loodud tarkvaralahenduse toel. Osa muudatustest jäi ka raamatukogude endi kanda.

  • E-kataloogis lugejatele võlgnevuste ja viiviste kuvamine kahes vääringus lahendati javascripti rakendusega  (kasutuses kuni 30.06.2011).
  • Suuremahulise andmete teisendamise eksemplarikirjetes – väljaannete hindade arvutamine eurodeks (rohkem kui 3 850 000 kirjet) – viis läbi Urmas Sinisalu.

Panuse eest infosüsteemi arendusse ja koostöösse laiemalt pälvis Urmas Sinisalu 2011. aastal ELNET Konsortsiumi aastaauhinna ESTER! ning märkimisväärse tegevuse eest eurokonversioonil infosüsteemis ESTER ka Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu auhinna Aasta tegu teadusraamatukogus 2011.