Europeana

2017. aastal sõlmiti ELNETi ja Europeana Foundation’i (endine EDL Foundation) vahel andmevahetuse leping. Selle alusel on ELNETi hallatav E-varamu portaal Eesti riigi esindajana andmete vahendaja Europeana portaali.

2018/2019. aastal osaleb ELNET koos teiste Europeana andmeallikateks olevate asutustega ühisprojektis, mille eesmärgiks on Europeana portaali jõudvate andmete kvaliteedi parandamine ja litsentsiinfo korrastamine. Projektitaotlus sai rahastuse meetmest Europeana Common Culture.