Koostöö sihtasutusega Archimedes (HTM) Eesti Teadusinfo Süsteemi (ETIS) arendamisel

  • 2006: ERISiset ETISesse andmete sisestamine;
  • 2007: ETISesse ESTERist andmete laadimise võimaluse loomine;
  • 2009: ETISesse ISEst andmete laadimise võimaluse loomine.

1.05. – 31.07. 2006 aitas ELNET Konsortsium Sihtasutusel Archimedes rakendada tööle uut Eesti teadus- ja arendustegevuse infosüsteemi ETIS. ELNETi kaasabil kanti publikatsioonikirjed senisest Eesti teadus- ja arendustegevuse infosüsteemist ERIS (www.eris.ee) üle uude, senini kasutuses olevasse Eesti Teadusinfosüsteemi ETIS (www.etis.ee).

Andmete sisestamisel uude süsteemi tuli esmalt kontrollida kirjete dubletsust (võrreldes publikatsioonikirjeid ERISes ja ETISes). ERISest ETISesse kanti üle vaid kordumatud kirjed. Andmed kanti ETISesse samal kujul nagu need ERISesse sisestatud olid, täiendavat kvaliteedikontrolli ei toimunud. Töö teostajad olid ELNETi raamatukogude raamatukoguhoidjad. Lepingud töö teostamiseks sõlmiti ELNET Konsortsiumi ja sisestaja vahel, projekti rahastas Haridus- ja teadusministeerium.

Projekti koordinaatorid: Tallinnas Signe Tõnisson, Tartus Anneli Sepp.

2006. aastal, peatselt peale uue teadusinfosüsteemi ETIS töölerakendamist alustati tarkvaraarendusega, et luua ESTERist ETISesse andmete laadimise võimalus. Eesmärk oli muuta teadlaste töö mugavamaks ja vältida andmete käsitsi sisestamise vajadust.

2009. aastal lisandus võimalus laadida ETISesse andmeid ka artiklite andmebaasist ISE.