Koostöö sihtasutusega Autorihüvitusfond

Alates 2005. aastast teeb ELNET koostööd Sihtasutusega Autorihüvitusfond.

ELNET edastab vastavalt Autoriõiguse seadusele ning selle alusel välja antud õigusaktidele SA Autorihüvitusfondile ESTERi väljavõtte, mille põhjal tehakse otsus autoritele laenutushüvituse maksmiseks. Lisaks ESTERile lähtutakse autoritele hüvitise maksmisel ka e-kataloogide URRAM ja Riks andmetest, nii kajastuvad kõik Eesti rahvaraamatukogudes tehtud laenutused.

ESTERist väljastatakse andmeid vaid seal osalevate rahvaraamatukogude – Tallinna Keskraamatukogu ja O. Lutsu nim. Tartu Linnaraamatukogu elektrooniliselt registreeritud laenutuste kohta, seejuures laenutähtaja pikendusi ei arvestata. Väljavõttes arvestatakse trükiste, muusikaliste- ja mittemuusikaliste heli- ja videosalvestiste bibliokirjete ja eksemplarikirjete andmeid.

Andmeid edastatakse Autorihüvitusfondile kord aastas.