Nimenormandmete andmebaas NABA

Nimenormandmete andmebaasi (NABA) loomise eesmärk oli koondada ühte baasi Eesti raamatukogudes loodud isikute, asutuste ja ajutiste kollektiivide normikirjed ning ühtluspealkirjad. Ühtses süsteemis olevaid normikirjeid oli plaanis kasutada kirjeldamisel e-kataloogis ESTER, artiklite andmebaasis ISE ja teistes raamatukogude kataloogides. Samuti oleks andmestu olnud avatud kõigile teistele asjast huvitatutele, näiteks muude mäluasutuste andmebaasidele.

Otsustati, et normandmed peavad vastama rahvusvahelistele kataloogimisreeglitele ning olema MARC21 normandmete vormingus; andmebaas on avalik ja internetis tasuta kättesaadav ja töötab kõigi enamlevinud veebilehitsejatega; lõppkasutaja liides on eesti ja inglise keeles, andmed on ladina kirjas ja kirillitsas. Süsteemi loomise aluseks võeti baasdokument „Nõuded NABA tarkvarale“ (koostatud 4.12.2013, täiendatud 25.11.2014). 12.12.2014 valiti ELNET Konsortsiumi raamatukogude hääletuse tulemusena loodava süsteemi nimeks NABA.

2015. aasta alguses oli kavas viia läbi süsteemi laiem testimine. Peale seda pidi tarkvaraarendaja liitma e-kataloogis ESTER ja artiklite andmebaasis ISE olevad nimenormikirjed ja laadima need uude andmebaasi. Esimese etapina oleks tulnud korrastada liidetud ESTERi ja ISE kirjed (u 4080 kirjet). Kavas oli tutvustatada uut süsteemi Eesti erinevates mäluasutustes, leidmaks uusi koostööpartnereid.

Põhiosa NABA ettevalmistusest toimus 2014. aastal ja 2015. aasta algul. Nimenormandmete andmebaasi arendus külmutati 2015. aasta suvel. Plaanist nimenormandmete haldamise osas ühistööd jätkata pole loobutud, kuid projektiga edasi veel mindud ei ole. Otsitakse parimat infotehnoloogilist lahendust. Seni toimub normikirjete loomine ja haldamine Sierra (ESTERi) keskkonnas.

Alates 2017. aasta esimesest poolest on ELNET Konsortsiumi raamatukogudes koostatavad normikirjed isikutele ja kollektiividele liidestatud VIAFiga. VIAF on OCLC poolt hallatav rahvusvaheline autoriteetfail, mis koondab ning seob üheks tervikuks eri rahvusriikides koostatud normikirjed/autoriteetfailid. Tänaseks on VIAFis osalejaid üle maailma juba 56.

Eestist saadame autoriteetfailiga liidestamiseks kõik e-kataloogis ESTER olevad isikute, kollektiivide ja ajutiste kollektiivide normikirjed (autoriregistrist) ning rahvusbibliograafia kogumisse kuuluvad bibliokirjed. Kõik saadetud normikirjed tehti kättesaadavaks VIAFi ning WorldCati kaudu, nimetuste andmed (bibliokirjed) on aga kättesaadavad üksnes VIAFist, seotuna konkreetsete normikirjetega.