Ühishangete (EBSCO) riiklik rahastus

2002. aastaks õnnestus ELNETil saada ühishangetele, täpsemalt EBSCO andmebaaside litsentsitasu katmiseks tsentraalne rahastamine. 

Aasta jooksul registreeriti EBSCO andmebaaside kasutajaks 70 uut raamatukogu, riigiasutust, haiglat (2001. aastal oli tellijaid vaid 12). Arvestades seda, et raamatukogudel on õigus raamatukogule omistatud kasutajatunnust ja parooli ka oma registreeritud lugejatele edastada, et lugejad saaksid andmebaase kasutada ka koduarvutitest, oli andmebaaside tegelike kasutajate arv märksa suurem.