MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium


Elektrooniliste väljaannete komplekteerimise koordineerimine

 
Elektrooniliste väljaannete komplekteerimise koordineerimisega hakati konsortsiumi juures tegelema 1998. aastal, mil loodi ka vastav töögrupp ülesandega kaardistada konsortsiumi liikmesraamatukogude kasutajate infovajadused, andmebaasiturul pakutavad elektroonilised ressursid ja saadud andmete põhjal selgitada välja prioriteedid ning panna paika võimalike ühishangete soovid.

Käesoleval hetkel kuuluvad töörühma

Marika Meltsas
töörühma juht
Tartu Ülikooli Raamatukogu esindaja
   
Elvira Mutt Eesti Kunstiakadeemia Raamatukogu esindaja
Kertu Uri Tartu Ülikooli Raamatukogu esindaja
Kate-Riin Kont Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu esindaja
Taimi Nurmiste Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu esindaja
Jüri Järs Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu esindaja
Marje Tamm Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu esindaja
Sille Kurjamaa Rahvusraamatukogu esindaja
Ilvi Rauna Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Raamatukogu esindaja
Kai Kalvik Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu esindaja
Halliki Jürma Tartu Linnaraamatukogu esindaja
Raili Zuba Eesti Maaülikooli Raamatukogu esindaja

Aastate jooksul on peetud läbirääkimisi paljude vahendajatega, korraldatud mitmeid presentatsioone ja seminare, raamatukogud on ühiselt testinud erinevaid andmebaase.
 
Ülevaadet senistest tegemistest loe Marika Meltsase artiklist "Elektroonilise raamatukogu võimalikkusest Eestis" (ilmus Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamatus 2002. aastal).