Tegevus

Aruanne 1998

1998. aasta kohta võib Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium öelda – pingutused on hakanud andma nähtavaid, igapäevasesse töösse ulatuvaid tulemusi.

Kalender:

Veebruar – INNOPAC-i koolitus (komplekteerimine ja laenutus)
– teadusraamatukogude talveseminar Käärikul
Märts – INNOPAC-i koolitus (laenutus ja perioodika)
Aprill – alustati läbirääkimisi Eesti Informaatikakeskusega 1998. a. riigieelarvevahendite kulutamiseks
Mai – Andrew W. Mellon Foundation-i esindaja Richard E. Quandt´i visiit Eestisse
– INNOPAC-i koolitus
– Innovative User Group aastakoosolek Nashville’is, USA-s (ELNET-i esindaja A.Tamme)
August – teadusraamatukogude suveseminar Ojaäärsel
September – INNOPAC-i lisakoolitus
Oktoober – Eesti raamatukoguhoidjate VII kongress Tartus. ELNET-i külalised: Richard E. Quandt (Andrew W. Mellon Foundation), Robert Walton, Mark Carden (Innovative Interfaces, Inc.)
November – andmebaasi lõplik laadimine – Andrew W. Mellon Foundation andis stipendiumi165 000 $ Eesti Rahvusbibliograafia 1945-1993 konverteerimiseks
Detsember – laenutusandmete ülekandmine; süsteemi tegeliku kasutuse algus; 1999. aasta algusest alustatakse Rahvusraamatukogus tööd INNOPAC-is täies mahus, Tartu Ülikooli Raamatukogus ja Akadeemilises Raamatukogus ainult kataloogitakse uues süsteemis
– Open Society Institute/Avatud Eesti Fondi stipendium 100 000 $ Eesti Rahvusbibliograafia 1980-1993 konverteerimiseks

Peaeesmärk – teadusraamatukogude ühtse infosüsteemi käivitamine – täideti.
Lisaks toimus märgatav edenemine andmebaaside täiendamise suunas: 1998. aastal taotletud ja eraldatud, kuid mitmeks aastaks mõeldud Andrew W. Mellon Foundation’i ja Avatud Eesti Fondi stipendiumide rakendamine võimaldab konverteerida olulise osa kaasaegsest eesti materjalist (raamat ja perioodika 1945-1993). Kavas on ka varasemate rahvusbibligraafia osade konversioon hiljemalt 2001. aasta lõpuks.
Lisaks tööle ühiste bibliograafiliste andmete loomisel ja haldamisel astuti mitu olulist sammu ka komplekteerimise koordineerimise ning trükiste ja andmebaaside ühise soetamise suunas.

Asko Tamme