E-kataloogiga ESTER on liitunud Arvo Pärdi Keskuse raamatukogu (APK)

Aegade jooksul helilooja Arvo Pärdi perekonda kogunenud raamatud on tänaseks suures osas üle antud Arvo Pärdi Keskusele, mis võimaldab selle raamatukogu kaudu heita pilk heliloojale ja tema abikaasale huvi pakkunud teemadele ning inspiratsiooniallikatele. Alates 17. oktoobrist 2018 on raamatukogu Arvo Pärdi Keskuse osana kõigile avatud.

Arvo Pärdi Keskuse raamatukogu on erialaraamatukogu, kus lisaks helilooja isiklikele raamatutele on võimalikult täielik kogu teaduslikke ja populaarteaduslikke käsitlusi Arvo Pärdi heliloomingust, Arvo Pärdi teoste kehtivad trükipartituurid ning rohkelt heli- ja videosalvestisi. Peale muusikateadlaste ja -huviliste on raamatukogu oluline ka teoloogidele – siin leidub üks Eesti esinduslikumaid õigeusu teoloogia kogusid, esindatud on eesti-, vene-, saksa- ja ingliskeelne kirjandus. Raamatukogu kirjeldamine e-kataloogis jätkub, praegu on kogudest kirjeldatud umbes 60%.

Raamatuid saab lugeda lugemissaalis, välja laenutatakse neid vaid erandkorras. Raamatukogu töötab kolmapäevast pühapäevani kl 12–18, erialast nõustamist saab kohapeal kolmapäevast reedeni või kirjutades aadressile toomas@arvopart.ee.