e-kataloog ESTER

Väliseesti kirjanduse kogu on nüüd kättesaadav ESTERi alamkataloogis

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu koondas väliseesti kirjanduse kogu kokku ühte skoopi, mis hõlbustab lugejatel vajaliku kirjanduse leidmist e-kataloogist.

Otsing TLÜAR väliseesti kogu skoobis

Uued liitujad e-kataloogis ESTER

E-kataloogiga ESTER on liitunud kaks uut raamatukogu

Fenno-Ugria Asutuse raamatukogu

Fenno-Ugria raamatukogu asub Tallinna kesklinnas. Sellesse on aastakümnete vältel kogunenud teaviku soome-ugri rahvaste ajaloost, kultuurist ja keeleteadusest, samuti õpikuid, rahvuskeelset ilukirjandust ning tõlkeid. Raamatukogu sisaldab ka mitmete teadlaste isiklikest kogudest annetatud teoseid.

Rohkem infot: Fenno-Ugria Asutuse raamatukogu

Otsing e-kataloogis

Eesti Teatriliidu raamatukogu

Eesti Teatriliidu (aastail 1945-1987 tegutses Eesti NSV Teatriühingu nime all) raamatukogu asutati 1951. aastal. Samal aastal alustas Teatriühing teatrialaste raamatute kirjastamist. Raamatukogus on täielik kogu Teatriühingu ja Teatriliidu väljaandeid. Samuti säilitatakse raamatukogus Eesti teatriloo ja teatripraktika vaates olulisi teoseid. Eri aegadel on raamatukogusse jõudnud ka teatriinimeste isiklikke raamatuid, näiteks lavastaja ja teatripedagoogi Paul Sepa (1885-1943), Draamastuudio Teatri asutaja Otto Aloe (1894-1972) ja lavastaja Vello Rummo (1921-2009) kodused kogud.

Rohkem infot: Eesti Teatriliidu raamatukogu

Otsing e-kataloogis

ESTERi aardejahi võitjad selgunud

Eelmise aasta 4. aprillil täitus Eesti Raamatukoguvõrgu (ELNET) Konsortsiumil 25 aastat asutamiskoosolekust, kus seitse raamatukogu otsustasid alustada ühise elektronkataloogi loomist. Nii sündis Eesti suurim raamatukogude koostöökogu ja selle e-kataloog ESTER. Tänaseks on koostööpartnereid 19, osalevaid raamatukogusid aga pea 100.

Tähistamaks eelmist juubeliaastat ja käesolevat raamatukogude aastat kutsus ELNET Konsortsium kõiki huvilisi osa võtma põnevast aardejahist e-kataloogis ESTER. Aarde leidmiseks tuli lahendada etteantud ülesanded ning vastuste põhjal moodustatud koodi alusel jõudis e-kataloogis ESTER peidetud aardeni. Tänaseks on aardejaht lõppenud ja võitjad välja loositud. Auhinna kättesaamise ajas ja viisis lepitakse võitjatega eraldi kokku.

Aardejahi võitjad on:

  • Marje M. („Haruldused“)
  • Kertu Rajando („Lugemine“)
  • Ene Seppa („Muusikamäng“)
  • Triinu Rannula („Spordi- ja muusikariistad“)
  • Kerlika Käsper („Tartu“)
  • Inge Kullamaa ja Piret Ladva („Varia“)
  • Piret Ladva („Variatsioonid“)

Meil oli ka 21 inimest, kes tegid edukalt läbi kõik seitse aardejahti. Nende seast loosisime aardejahi üldvõitja.

Aardejahi üldvõitja on:

  • Margit Tammur

Väikese preemia pani ELNET Konsortsium välja kõigile, kes seitse aardejahti edukalt läbisid. Oli ka mitmeid eripreemiaid.

Palju õnne võitjatele ja tulevaste aardejahtideni!

ELNET Konsortsium

Aardejahid

 

Aardejaht e-kataloogis ESTER

ELNET kutsub raamatuhuvilisi aardejahile

Eelmisel aastal täitus Eesti Raamatukoguvõrgu (ELNET) Konsortsiumil 25 aastat asutamiskoosolekust, kus seitse raamatukogu otsustasid alustada ühise elektronkataloogi loomist. Nii sündis Eesti suurim raamatukogude koostöökogu ja selle e-kataloog ESTER. Tänaseks on koostööpartnereid 19, osalevaid raamatukogusid aga pea 100.

Tähistamaks eelmist juubeliaastat ja käesolevat raamatukogude aastat kutsub ELNET Konsortsium kõiki huvilisi osa võtma põnevast aardejahist e-kataloogis ESTER. Aarde leidmiseks tuleb lahendada etteantud ülesanded, saadud vastustest moodustub aardejahi võti. Kui otsida võtit e-kataloogis ESTER, jõuab lahendaja peidetud aardeni.

Kokku on meil 7 aaret:

1) Haruldused (https://forms.gle/JTrPLk8FoRvb13829)
2) Lugemine (https://forms.gle/mRDzMj4sPZYHEvLn8)
3) Muusikamäng (https://forms.gle/6Uaah16H1Bf7tpGn8)
4) Spordi- ja muusikariistad (https://forms.gle/JUqt2n2wyrKwEdJq5)
5) Tartu (https://forms.gle/bNejuMjojQHfx8LYA)
6) Varia (https://forms.gle/kYVWKggoR4bFxUAv9)
7) Variatsioonid (https://forms.gle/sBUQxRGbBWyFwBXQ8)

Iga aardejahi edukalt lõpetanute vahel loosime välja aardejahi võitja. Kes lahendab edukalt kõik aardejahid, võib loosi tahtel saada ka aardejahi üldvõitjaks. Võitjaid ootavad väärilised auhinnad. On ka mitmeid eriauhindu.

Vastuseid ootame kuni 13. maini kell 23.59. Võitjad kuulutatakse välja 16. mail.

Head aardejahti!

ELNET Konsortsium

Raamatukogud reaalajas

Meil on hea meel teatada, et veebileht „Raamatukogud reaalajas“  kajastab nüüd ka ESTERi raamatukogude tegemisi.

Veebilehel kuvatakse raamatukogude laenutusi, pikendusi ja tagastusi Eesti kaardil reaalajas (arendaja Meelis Lilbok, Deltmar OÜ).

„Raamatukogud reaalajas“ on veebileht, mis loodi algselt raamatukogusüsteemi RIKS kasutavatele raamatukogudele ja tutvustab raamatukogude tegemisi juba alates 22. detsembrist 2014.a. Esimesed ESTERi raamatukogude andmed jõudsid sinna 23. septembril 2021.a.

Laenutusi kuvab veebileht musta, pikendusi rohelise ja tagastusi valge taustaga kaartidel. Kuvatavaid andmeid saab filtreerida raamatukogusüsteemi (ESTER või RIKS), raamatukogutüübi ja tegevuste alusel, kusjuures kaardil on näha, mitme raamatukogu andmeid kuvatakse. Kaarti saab ka sisse suumida, mis on väga hea näiteks Tallinna või Tartu puhul, kus erinevaid raamatukogusid on palju.

Veebilehel näeb nii jooksvat statistikat lehe jälgijate, aktiivse sessiooni vältel raamatukogudes toimunud tegevuste kohta jne. Statistilisi ülevaateid ja edetabeleid saab vaadata ka tagasiulatuvalt (RIKSi raamatukogude osas alates 22.12.2014, ESTERi raamatukogude osas alates 23.09.2021).

Veebileht on kasutatav viies keeles, peale eesti keele ka inglise, saksa, soome ja vene keeles.

ESTERi raamatukogudest osalevad koostöös:

Eesti Hoiuraamatukogu
Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu
Eesti Kunstiakadeemia raamatukogu
Eesti Kunstimuuseumi raamatukogu
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia raamatukogu
Eesti Rahva Muuseumi raamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
Sisekaitseakadeemia raamatukogu
Tallinna Keskraamatukogu
Tallinna Linnamuuseumi raamatukogu
Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukogu
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
Tartu Linnaraamatukogu
Tartu Ülikooli Raamatukogu

Tähendust lisab meie koostööle ka see, et see sai teoks aastal, mil ELNET Konsortsium tähistab oma 25. tegevusaastat.

Kutsume kõiki veebilehega tutvuma ning seda ka aktiivselt sotsiaalmeedias laikima ja oma sõpradele-tuttavatele jagama.

Eesti rahvusbibliograafia andmekogu on nüüd kättesaadav ESTERi alamkataloogis

Rahvusbibliograafia sisaldab teavet raamatute, ajakirjade, ajalehtede, jätkväljaannete, kartograafiateavikute, heli- ja videosalvestiste, noodiväljaannete, piltteavikute ning multimeediaväljaannete kohta, mis on ilmunud Eestis mistahes keeles, väljaspool Eestit eesti keeles või võõrkeeles, kui väljaande käsitlusaineks on Eesti või eestlased (ehk Estonica).

Rahvusbibliograafia väljaannetena registreeritakse ka need väljaanded, mis puuduvad ESTERi raamatukogudes. Nendel väljaannetel on juures märkus: Rahvusteavik, puudub ESTERi raamatukogudes

Rahvusbibliograafia valiku ja registreerimise põhimõtted on täpsemalt kirjas dokumendis Eesti rahvusbibliograafia koostamise alused

Otsing Eesti rahvusbibliograafia e-kataloogis

E-kataloogiga ESTER liitus Tallinna botaanikaaia raamatukogu

Tallinna botaanikaaia raamatukogu on liitunud e-kataloogiga ESTER.

Raamatukogu loodi Tallinna botaanikaaia algaastail eesmärgiga teha töötajatele kättesaadavaks igapäevaselt tarvilik eriala- ja teatmekirjandus. Raamatukogu lugejateks on Tallinna botaanikaaia töötajad, aga ka lähedaste erialadega tegelevad uurijad teistest asutustest, üliõpilased ja õpilased.

Raamatukogu hõlmab temaatilisel botaanika, aianduse, iluaianduse, haljastuse ja ökoloogia.

Kogu suurus on pea 15 000 ühikut: leidub raamatuid, jadaväljaandeid, käsikirju, autoreferaate, separaate, fotosid ja diapositiive.

E-kataloogiga ESTER liitusid TalTech Eesti Mereakadeemia ja TalTech EMERA Meremajanduse keskus Kuressaares

Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu EMERA harukogu on erialaraamatukogu, mis sisaldab raamatuid ja perioodikat erialaseks õppe- ja teadustööks (laevajuhtimine, laevamehaanika, mereveonduse- ja sadamatöö korraldamine, veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine, ettevõtlus ja elamusmajandus, meretehnika ja väikelaevehitus). Read more

Kaanepildid, sisukorrad ja sisukirjeldused e-kataloogis ESTER

Projekti rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond
EL regionaalarengu fond

E-kataloogi ESTER rikastamist Eesti teavikute kaanepiltide, sisukordade ja sisukirjeldustega on konsortsiumi raamatukogud juba mitu aastat ühe prioriteetse arendusena välja toonud. Sama ootust on rõhutatud ka e-kataloogi kasutajate rahulolu-uuringutes ja jooksvas tagasisides.

Tänasest on e-kataloogis ESTER kasutuses kaanepildi teenus EPIK.

EPIK

Teenus võimaldab lisada e-kataloogile ESTER raamatute, CD-de, DVD-de jt väljaannete kaanepilte, sisukokkuvõtteid ja sisukordi ning muuta e-kataloog seeläbi informatiivsemaks ja atraktiivsemaks. Andmeallikatena kasutatakse nii ELNET Konsortsiumi raamatukogude digitaalarhiive kui ka väliseid keskkondi. Algne arendusprojekt hõlmas: Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR, Tartu Ülikooli digitaalarhiiv DSpace’is, LibraryThing, Google Books ja Rahva Raamat. Andmeallikate ringi laiendatakse edaspidi veel.

Kaanepilte kuvatakse nii otsingutulemuste kui valitud kirje lehel, muu info kuvamiseks tuleb klikata kaanepildil valitud kirje lehel. Teenus sai nimeks EPIK, mis tuleneb sõnadest ESTERi KAANEPILTIDE KATALOOG. Andmebaas koguneb e-kataloogis ESTER tehtud päringute alusel, kuid võimalik on ka eraldi andmeid baasi laadida. Seisuga 28.01.2020 on täiendava infoga rikastatuna 61943 kirjet (väljaannet), neist kaanepiltidega 32440. Baas täieneb igapäevaselt ca 1500 kaanepildi võrra.

Uus lahendus asendab seni (aastast 2009) e-kataloogis kasutusel olnud rakenduse, mis kasutas andmeallikana vaid Google Books’i ja tõi e-kataloogi peamiselt välisteavikute kaanepilte.

Kogutud andmeid saab vastava teenuse (API) vahendusel kasutada ka raamatukogude teiste andmekogude, veebinäituste ja kataloogide rikastamiseks kaanepiltide jm lisainfoga.

Arendaja: Avalanche Laboratory OÜ
Testipartner: CGI AS

 

Seisuga 31.12.2019 oli e-kataloogis ESTER kokku 3 334 037 nimetust 10 037 692 eksemplariga. Andmebaasi ja ühise infosüsteemi haldamise ja arendamise eest Eestis vastutab Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium ELNET.

 

Täiendav info:
Riin Olonen, arendusjuht, riin.olonen@www.elnet.ee
Urmas Sinisalu, projektijuht, EPIK teenuse haldur, urmas.sinisalu@www.elnet.ee

ESTERi raamatukogude lugejad tegid 2019. aastal 3 497 731 laenutust

ESTERi raamatukogude lugejaid on 397 284 ja nad tegid möödunud aastal 3 497 731 laenutust.

Raamatukogudesse tagastati 1 901 551 eksemplari.

ESTERis on 3 334 037 nimetust, millel on kokku 10 037 692 eksemplari.